Lösningar

Hexagons unika och heltäckande portfölj med sensorer, mjukvara och autonoma lösningar används över hela världen i både urbana system och produktionsekosystem.

Solutions

Click to enlarge

Vår portfölj med Smart Solutions driver hållbart värdeskapande genom att sätta data i arbete, vilket möjliggör ekosystem som är allt mer uppkopplade och autonoma:

  • Smart Manufacturing lär sig och anpassar sig snabbt till nya förhållanden i realtid. Lösningarna strävar efter högsta tänkbara kvalitet med optimerad input och inget svinn.
  • Smart Industrial Facilities kan skala upp och samtidigt driva industrianläggningar säkert och pålitligt i ett långsiktigt och hållbart tidsperspektiv.
  • Smart Mines har lösningar för effektiv drift av gruvor utan att ge avkall på säkerhet och omsorg om miljön genom hela gruvans livslängd.
  • Smart Farms drar fördel av data i syfte att optimera användningen av insatsvaror, driva upp avkastningen och sänka kostnader.
  • Smart Autonomous Mobility tar sig an autonoma transportlösningar som är säkra, rena och effektivare.
  • Smart Buildings & Infrastructure är inriktade på optimeringar som medför färre omarbetningar och som innebär att byggnationer blir klara inom tid och budget samtidigt som mänskliga och materiella resurser sparas utefter hela byggnadens livslängd.
  • Smart Cities & Nations ser till att myndigheter, branscher och medborgare samarbetar i syfte att skapa trygga och vitala städer och nationer som svarar för hög livskvalitet samt hållbara och högt utvecklade ekonomier.

Så frigörs kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.