Smarta Lösningar

Sätt data i arbete för att driva hållbarhet

Hexagons portfölj för smarta lösningar riktar in sig på dels ett produktionsekosystem, dels ett urbant ekosystem. Kärnan i bägge systemen är komplexa nätverk av sammankopplade system som har genomslagskraft längre än räckvidden för en enskild marknad eller deltagare.

Produktionsekosystemet innefattar bland annat tillverkning, industriell bearbetning, jordbruk och gruvdrift (läkemedel, textil, etc.)

Det urbana ekosystemet inkluderar städer och deras miljöer och sträcker sig hela vägen till en nations gränser. Ett levande och hållbart urbant ekosystem påverkar människor, verksamheter och händelser. Det styrs av policyer, lagar och processer som är sammanflätade för att nå mål för säkerhet, ekonomisk växtkraft och livskvalitet.

Det finns ett överlapp mellan de två systemen eftersom vissa teknologier används i applikationer som överskrider gränserna för bägge systemen, som till exempel för autonoma fordon och fordonsflottor.


Solutions


Click to enlarge

Hexagon_Solution_page_1_manufacturing 

Smart Manufacturing

Smart Manufacturing lär sig och anpassar sig snabbt till nya förhållanden i realtid. Lösningarna strävar efter högsta tänkbara kvalitet med optimerad input och inget svinn.  
Hexagon_Solution_page_2_industrial_facilities 

Smart Industrial Facilities

Smart Industrial Facilities kan skala upp och samtidigt driva industrianläggningar säkert och pålitligt i ett långsiktigt och hållbart tidsperspektiv.  
Hexagon_Solution_page_3_mining 

Smart Mines

Smart Mines har lösningar för effektiv drift av gruvor utan att ge avkall på säkerhet och omsorg om miljön genom hela gruvans livslängd.  
Hexagon_Solution_page_4_farming 

Smart Farms

Smart Farms drar fördel av data i syfte att optimera användningen av insatsvaror, driva upp avkastningen och sänka kostnader.  
Hexagon_Solution_page_5_SAM 

Smart Autonomous Mobility

Smart Autonomous Mobility tar sig an autonoma transportlösningar som är säkra, rena och effektivare.  
Hexagon_Solution_page_6_building 

Smart Buildings & Infrastructure

Smart Buildings & Infrastructure är inriktade på optimeringar som medför färre omarbetningar och som innebär att byggnationer blir klara inom tid och budget samtidigt som mänskliga och materiella resurser sparas utefter hela byggnadens livslängd.  
Hexagon_Solution_page_7_cities 

Smart Cities & Nations

Smart Cities & Nations ser till att myndigheter, branscher och medborgare samarbetar i syfte att skapa trygga och vitala städer och nationer som svarar för hög livskvalitet samt hållbara och högt utvecklade ekonomier.  

Så frigörs kraften i autonomi

Hexagon har en djärv vision för en autonom framtid med hållbar tillväxt för affärer, industri och människor.