Hexagon Interim Report 1 January - 31 March 2018

4 May 2018

Första kvartalet 2018

- Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 834,7 MEUR (779,2). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 7 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 12 procent till 198,3 MEUR (176,4)

- Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 192,3 MEUR (171,3)

- Periodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 157,7 MEUR (140,5)

- Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 10 procent till 0,43 EUR (0,39)

- Det operativa kassaflödet minskade med 28 procent till 103,1 MEUR (143,5)

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 13:00 CET.


Hexagon is the global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing, infrastructure, public sector, and mobility applications.

Our technologies are shaping production and people related ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 24,500 employees in 50 countries and net sales of approximately 5.4bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon