Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

4 maj 2018

Första kvartalet 2018

- Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 834,7 MEUR (779,2). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 7 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 12 procent till 198,3 MEUR (176,4)

- Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 192,3 MEUR (171,3)

- Periodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 157,7 MEUR (140,5)

- Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 10 procent till 0,43 EUR (0,39)

- Det operativa kassaflödet minskade med 28 procent till 103,1 MEUR (143,5)

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 13:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon