Mecadat

Mecadat har varit distributör av VISI CAD/CAM mjukvarulösning från Vero Software sedan 1998. Mecadats lösningar för automatisering av tillverkningsprocesser har givit bolaget en stark kundbas. Med hjälp av teknik från Vero Software har Mecadat effektiviserat sina kunders tillverkningsprocesser. Veros program gör det möjligt att skapa, läsa och skicka data avseende kompletta tillverkningsprojekt på kort tid och med begränsade insatser från användare. Detta innebär att komponenter kan tillverkas i en helt automatiserad process med lägre kostnader, förbättrad kvalitet och kortare ledtider som följd.