New Zealand Police

Ett viktigt mål för polismyndigheten på Nya Zeeland var att inte bara bli bättre på att gripa brottslingar, utan också att förebygga brott. Därför införde myndigheten Intergraphs mobila applikation Mobil Responder, som gör det möjligt för poliser att ta med sig den datorstödda tjänsten ut på fältet.  Cirka 6 500 poliser på fältet  har utrustats med mer än 10 000 Mobile Responder-enheter. Polisens ökade rörlighet uppskattas öka produktiviteten med 30 minuter per skift, vilket sparar 520 000 timmar per år, motsvarande 345 fler poliser på gatorna.