Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon v České republice mění sídlo

30 srpna 2022

Divize Manufacturing Intelligence Prague 2022

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon s platností od 10. října 2022 mění své sídlo. Do nových prostor jsou přemístěny obchodní kanceláře, aplikační i servisní oddělení, včetně kalibrační laboratoře pro mobilní měřicí ramena a servisní centrum pro laserové trackery. 

V souvislosti se změnou sídla dochází ke změně fakturační, dodací i korespondenční adresy.

Nové sídlo společnosti, fakturační, dodací a korespondenční adresa:

Hexagon Metrology s.r.o.
Boudníkova 2538/13
180 00 Praha 8 


Další údaje, jako je IČO, DIČ, zápis v OR, telefonní číslo a e-mail, zůstávají beze změny.

Nezměněné údaje pro společnost Hexagon Metrology s.r.o.
IČO: 27897958
DIČ: CZ27897958
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 125041.
Telefonní číslo: +420 272 680 830
E-mail: info.cz.mi@hexagon.com

Součástí nových prostor je i nové technologické centrum 
V nových prostorách je k dispozici i zbrusu nové technologické centrum, které bude sloužit 
pro prezentaci softwarových i hardwarových řešení společnosti Hexagon. 


V rámci softwarové části se zákazníci budou moci naživo seznámit s aplikacemi CAE a CAD/CAM softwaru, metrologickým softwarem, statistickým řízením procesů nebo monitoringem výrobních systémů SFx Asset Management. V oblasti měřicích systémů budou k dispozici stacionární a optické 
měřicí stroje, přenosná měřicí ramena a laser trackery, skenery se strukturovaným světlem nebo systémy pro inspekci ohýbaných trubek, drátů a profilů. Systémy jsou určeny jak pro prezentaci možností technologií Hexagon potenciálním zákazníkům, tak pro vzdělávací účely nebo zákaznická měření.

Řešení pro komplexní zajištění kvality v rámci celého životního cyklu výrobků tak budou k dispozici na jednom místě.

„V letošním roce je to právě 15 let, kdy byla založena pobočka společnosti Hexagon v České republice. Za tu dobu jsme vybudovali nespočet silných partnerství s českými i slovenskými průmyslovými výrobci, se kterými nás pojí společná hodnota, kterou je kvalita. Kvalita výrobků průmyslových producentů, kteří o ni usilují, pravidelně ji ověřují a trvale zvyšují prostřednictvím technologií Hexagon, na straně jedné a kvalita, spolehlivost, inovace technologií a služby Hexagon, které našim zákazníkům dodáváme a neustále rozvíjíme, na straně druhé.

Jsem velice rád, že právě 15leté výročí je významným milníkem pro budoucí rozvoj pobočky v České republice, počínaje kterým se budeme potkávat v nových prostorách s našimi stávajícími i všemi budoucími zákazníky a partnery. Budeme zde mít příležitost prezentovat řešení Hexagon v komplexním pojetí kvality ve výrobě,“ komentuje změnu sídla a budoucnost nového technologického centra Jaroslav Veselý, generální ředitel společnosti pro Českou republiku a Slovensko.

V Praze dne 23.8.2022


Hexagon

Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba 23,000 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 4.3bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.