Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Undvik olyckor med personligt larm

Nya bärbar utrustning ökar medvetenhet om kollisionsrisk och skyddar personal som befinner sig i närheten av tunga maskiner.

De första uppgraderbara bygglasrarna

En ny generation Leica Rugby-lasrar möter behov av nya applikationer genom uppgradering av mjukvaran - en branschinnovation.

Sömlös mobil kartläggning 360 grader

Leica Pegasus:Two Ultimate erbjuder bättre bilder och effektivare insamling av digitala data för tillämpning i smarta städer. 

Innovation börjar med kunnande

Vad hade du gjort med större kunskap?

HxGN Radio undersöker augmented reality

Augmented reality kan användas för betydande förbättringar av säkerhet och kvalitet i byggnation, tillverkning och gruvdrift.   

Forma ditt vetande

Skaffa värdefulla insikter och öka dina chanser till framgång på HxGN LIVE.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

Featured

juni

april

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS