Technická podpora

Získejte rychlou podporu pro své měřicí systémy a software.

Technical support

Klíčem k maximálnímu využití a návratnosti investic je minimalizace prostojů měřicích zařízení. Z toho důvodu je síť technické podpory společnosti Hexagon rozmístěna po celém světě a neustále se rozšiřuje. 

Servisní technici mají potřebné znalosti nutné k vyřešení potíží, prostřednictvím vzdálené online podpory, telefonické konzultace, nebo poskytnutím pomoci přímo na místě.

Servisní úkony, jako provozní údržba, oprava nebo seřízení, často vyžadují odbornost, specializované nástroje a certifikované náhradní díly. Naplněním těchto kritérií společnost Hexagon garantuje funkčnost i přesnost vašeho měřicího stroje.