Instalace

Garance spolehlivé a odborné instalace vašeho měřicího systému

Installation

U některých přenosných měřicích systémů, například měřicích ramen, laser-trackerů a ručních 3D optických systémů, není nutná specifická instalace. U těchto měřicích přístrojů probíhá instalace během kurzu školení uživatelů pod vedením kvalifikovaného personálu společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence. Konfigurace a přizpůsobení systému se provádí před dodáním zákazníkovi v jednom ze specializovaných servisních center společnosti Hexagon.

Měřicí stroje, jako souřadnicové měřicí stroje (SMS), optické systémy nebo automatizované buňky, vyžadují specifickou instalaci. U větších strojů, jako jsou mostové nebo větší portálové SMS, je proces instalace obvykle součástí obsáhlejšího projektu – zvláště u mostových SMS, které vyžadují speciálně vybudované základy. Na ochranu vaší investice je vyčleněn tým servisních techniků, který zajistí správnou instalaci vašeho SMS.   

Instalaci, certifikaci nebo kalibraci měřicích parametrů a počáteční uvedení do provozu provede příslušný servisní tým. Tento tým také zůstává po ruce i během záruční doby a je k dispozici i později pro běžnou údržbu a veškeré nezbytné zásahy.

Pokud je měřicí stroj integrován do výroby, do automatizované buňky, společnost Hexagon poskytne zákazníkovi podporu řízení projektu nezbytnou pro koordinaci instalace a integrace měřicího stroje do výrobní buňky, od fáze návrhu, až po realizaci a spuštění systému.