Stěhování souřadnicového měřicího stroje

Rychlé a bezpečné přemístění souřadnicového měřicího stroje (SMS) zajistí minimální prostoje a maximální produktivitu práce.

Global presenceEngineer preparing a CMM for relocation

Preventivní údržba je klíčovým krokem v péči o vaše zařízení, která udržuje systém ve špičkovém stavu. Zahrnuje kompletní vyčištění systému, nezbytné kontroly a seřízení hardwaru, softwaru a firmwaru, doporučení výměny opotřebovaných dílů a prevenci potenciálně nákladných oprav. Minimalizuje neplánované prostoje a zvyšuje celkový výkon zařízení.

Pokud je zařízení používáno nepřetržitě déle než jednu směnu, nebo se nachází přímo ve výrobním prostředí, doporučujeme preventivní údržbu plánovat s intervalem šesti měsíců. Zvláště efektivním způsobem zachování výkonu stroje je servisní smlouva (HMA), která může zahrnovat plánované návštěvy z důvodu preventivní údržby. 

Preventivní údržba tak může přinést velkou úsporu času i nákladů. Jedná se o jednoduchý a snadný způsob ochrany investice a zajištění, že váš měřicí systém fungoval správně. 
Pro poptávku preventivní údržby kontaktujte náš servisní tým