Kalibrace a certifikace

Zajistí přesnost a opakovatelnost systémů prostřednictvím pravidelné certifikace a kalibrace

Engineer calibration

Zatímco certifikací se rozumí proces ověření měřicího stroje tak, aby odpovídal původním specifikacím výrobce, kalibrace je proces obnovení stavu stroje, který nesplňuje stanovené specifikace požadovaných norem.

Pro zajištění trvalé návratnosti investic do kontrolního vybavení by měl být každý měřicí stroj kontrolován, certifikován a v případě potřeby jednou ročně zkalibrován (tuto každoroční službu nabízí servisní smlouva). Vzhledem k zanedbatelnému mechanickému namáhání souřadnicových měřicích strojů (SMS) během jejich životnosti se ve většině případů servis omezuje na jednoduché ověření parametrů přesnosti. U přenosných měřicích systémů, se kterými se pravidelně manipuluje, doporučujeme provést jednou ročně kalibraci.

Při provozu stroje se však mohou objevit strukturální nebo funkční změny. Například v důsledku kolize, nebo následkem událostí v okolním prostředí. Přesnost měřicích systémů může být narušena i působením extrémních teplot nebo rozlitých kapalin. V ojedinělých případech, kdy jsou zjištěny výrazné odchylky od poslední kontroly, je možné provést seřízení stroje pomocí specializovaného vybavení.

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence má několik servisních center s akreditací ISO/IEC 17025, ve kterých se provádí kalibrace podle požadavků národních a mezinárodních norem včetně normy ISO 10360. 

Pro poptávku kalibrace nebo certifikace kontaktujte náš servisní tým.