Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Undvik olyckor med personligt larm

Nya bärbar utrustning ökar medvetenhet om kollisionsrisk och skyddar personal som befinner sig i närheten av tunga maskiner.

Det bästa ur Hexagons nyhetsflöde

Se det bästa ur vårt nyhetsflöde - vi lyfter fram och berättar om Hexagons innovationer, stora order och ledande samarbeten. 

Sömlös mobil kartläggning 360 grader

Leica Pegasus:Two Ultimate erbjuder bättre bilder och effektivare insamling av digitala data för tillämpning i smarta städer. 

Forma ditt nätverk på HxGN LIVE

Förbättra ditt nätverk, förbättra dig själv! På HxGN LIVE träffar du tusentals deltagare från hela världen. Anmäl...

HxGN Radio undersöker augmented reality

Augmented reality kan användas för betydande förbättringar av säkerhet och kvalitet i byggnation, tillverkning och gruvdrift.   

Kundanpassad CMM med produktivitetsfokus

De senaste koordinatmätmaskinerna GLOBAL S har fyra funktionalitetspaket som fokuserar på att driva produktiviteten hos kund.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

Featured

juni

april

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS