Reparationer

Få snabb support för att reparera din maskin och minska stilleståndstiden

Kontakta oss

Repairs

Vad som än är orsaken till ett problem eller haveri – alltifrån byte av luftslangar till reparation av prober – har serviceteamen vid Hexagon Manufacturing Intelligence den expertis och erfarenhet som krävs för att diagnostisera problemet och ta itu med de reparationer som ditt mätsystem behöver.

Oavsett om du brottas med en felaktig elektronisk komponent, problem med drivsystemet eller ett krångligt felmeddelande, har Hexagons servicetekniker som mål att ställa diagnos på så kort tid som möjligt och tillhandahålla rätt lösning för att ditt system ska komma igång igen.

Alla problem som har med koordinatmätmaskiner (CMM) och automatiserade celler att göra åtgärdas vid din anläggning; portabla system som lasertrackers och portabla mätarmar kan lagas vid ett av Hexagons servicecenter. Hexagons experttekniker är utbildade i att diagnostisera och underhålla hela vår installerade bas. För system som har fasats ut kan Hexagon med största sannolikhet erbjuda reservdelar eller retrofit-lösningar när en originalreservdel har försvunnit ur sortimentet.

Innan en serviceåtgärd vidtas säkerställer Hexagon att du får ett tydligt kostnadsförslag för alla servicekostnader.

Hexagon har över 100 servicecenter strategiskt placerade runt om i världen och expanderar ständigt för att garantera att du har tillgång till snabba och effektiva insatser och reparationer var du än befinner dig. Med hjälp av ett omfattande lager av reservdelar är Hexagons servicetekniker väl utrustade för att återställa en rad olika system så att de når upp till dina krav på prestanda. Garantin efter serviceåtgärden täcker även reservdelar.

För att lösa dina reparationsbehov, kontakta Hexagons lokala serviceteam.

Minska framtida behov av reparation

En del maskinfel kan vara resultatet av ofrånkomliga händelser i arbetsmiljön, men ibland beror förtida försämring av ett mätsystems prestanda på att regelbundet underhåll har förbisetts. Hexagons underhållsavtal för maskinvara (HMA) kan innefatta planerade förebyggande underhållsbesök, vilket hjälper dig att minska behovet av nödreparationer.