Förebyggande underhåll

Förebyggande underhållstjänster identifierar problem och förebygger kostnadskrävande reparationer

Kontakta oss

Det finns en felaktig uppfattning om att kalibrering är allt som behövs för att en koordinatmätmaskin eller ett portabelt system ska kunna köras optimalt. Det förebyggande underhållet är ytterligare en avgörande faktor. Genom att se till att utrustningen fungerar tillförlitligt slipper du problem vid en senare tidpunkt.

Vissa tänker bara på kostnaden för förebyggande underhåll och tar inte hänsyn till alla fördelar. Förebyggande underhåll håller dina system i toppskick och kan innebära att du undviker framtida kostsamma reparationer. Förebyggande underhåll kan minimera oplanerade driftstopp och förbättra din koordinatmätmaskins eller ditt portabla systems prestanda. Ett nödsamtal mindre väger upp de extra kostnaderna för förebyggande underhåll.

Förebyggande underhåll är mer än bara en visuell kontroll av din utrustning. Det omfattar även en komplett rengöring av systemet, erforderliga kontroller och justeringar samt rekommendationer för byte av slitna delar samt identifiering och förebyggande av kostsamma reparationer.

Därför är det viktigt att regelbundet genomföra förebyggande underhåll. Överväg alltid att boka förebyggande underhåll i samband med nästa kalibrering. Om utrustningen är i drift kontinuerligt under mer än ett skift eller används i en verkstad är förebyggande underhåll var sjätte månad en bra idé för att garantera optimal körning.

Regelbundet förebyggande underhåll lönar sig ‒ både tidsmässigt och ekonomiskt. Det är ett enkelt sätt att garantera att din koordinatmätmaskin eller ditt portabla system fungerar som det ska och skydda din investering.