Serviceavtal för maskinvara

Förhindra och reparera maskinfel med ett serviceavtal för maskinvara och säkerställ ditt mätsystems prestanda

Kontakta oss

Hardware-Maintenance

Precis som med all maskinvara kan åldrande leda till problem även när det gäller mätsystem. Detta kan resultera i en besvärande förlust av tid och pengar, oavsett om orsaken är minskad systemprestanda eller kostnader för återkommande reparationer i syfte att förhindra långa driftavbrott. En förutsättning för att nå verksamhetsmål och vara produktiv är att hålla mätutrustningen i perfekt skick.

Problemet är att den gradvisa försämringen av en maskins prestanda kan gå obemärkt förbi, särskilt i den extremt hektiska dagliga verksamheten i dagens tillverkningsindustri. Problem som uppstår i ett system kanske inte upptäcks förrän de börjar märkas i form av felaktiga resultat och otillförlitlig prestanda – när det är för sent att förhindra de kostsamma effekterna.

Ett avtal som garanterar regelbundet maskinunderhåll och teknisk support när du behöver det sparar tid och pengar när det kommer till att hålla igång både ditt mätsystem och din verksamhet. Serviceavtal för maskinvara från Hexagon Manufacturing Intelligence gör att du kan känna dig trygg med din maskins prestanda genom en kombination av flera nivåer av diagnostik och reparation både online och på distans, med periodvisa förebyggande underhållskontroller samt korrigerande underhåll på plats. Med ett stort, strategiskt placerat serviceteam och tillgång till ett omfattande lager av reservdelar kan vi garantera snabba expertsvar på din supportbegäran, och reparation av mätmaskiner på kortast möjliga tid. 

Utrustning som omfattas av ett serviceavtal har högsta prioritet när vi bokar in teknisk hjälp. Avtalsinnehavare kan också dra nytta av rabatter på tillbehör och reservdelar, utbildning och serviceavtal för programvara (SMA).

Vi erbjuder serviceavtal för en rad mätsystem, inklusive koordinatmätmaskiner (CMM), lasertrackersystem, och portabla mätarmar