Kalibrering och certifiering av utrustning

Säkerställ precision och repeterbarhet hos ditt system genom regelbunden certifiering och kalibrering

Kontakta oss

Engineer calibration

När det har verifierats att en mätmaskin är i överensstämmelse med tillverkarens ursprungliga specifikationer har den fått en certifiering. En kalibrering är en process som innebär att en maskin som inte uppfyller de angivna specifikationerna återställs i enlighet med erforderliga standarder. 

För att säkerställa en fortsatt avkastning på investering när det kommer till mätutrustning rekommenderar Hexagon Manufacturing Intelligence att varje mätmaskin inspekteras, certifieras och, om nödvändigt, omkalibreras en gång per år (ett underhållsavtal för maskinvara kan erbjuda denna årliga service). Med tanke på den försumbara mekaniska påfrestning som koordinatmätmaskiner (CMM) utsätts för under sin livslängd är denna tjänst i många fall en rutinmässig verifiering av prestanda. För portabla system som omplaceras regelbundet rekommenderas kalibrering en gång per år. 

Däremot kan strukturella eller funktionella förändringar ha skett i samband med drift, exempelvis på grund av en kollision eller till följd av företeelser i omgivningen. Precisionen hos portabla system kan dessutom påverkas om de utsätts för extrema temperaturer och spillda vätskor. I de sällsynta fall där det påträffas betydande avvikelser från den senaste inspektionen kan maskinen justeras med specialutrustning. 

Hexagon Manufacturing Intelligence har flera servicecenter med ackreditering enligt ISO/IEC 17025 som utför kalibreringsprocedurer i enlighet med nationella och internationella standarder, inklusive ISO 10360. Denna ackreditering visar att våra kalibreringslaboratorier innehar den tekniska kompetens som krävs för att garantera att du får den service som du behöver. 

För att diskutera dina behov av kalibrering och certifiering, kontakta Hexagons lokala serviceteam