Flytt av mätutrustning

Förflytta din mätmaskin snabbt och säkert med minimal stilleståndstid och maximal produktivitet

Kontakta oss

Engineer preparing a CMM for relocation

Att flytta en koordinatmätmaskin (CMM) är ett jobb som inte görs i en handvändning. Tillverkare bör vara försäkrade om att deras maskiner är skyddade och inte löper risk att skadas under flytten. En illa utförd omplacering kan medföra flera kostnader, med alltifrån maskinstillestånd vilket kan leda till flaskhalsar i produktionen och minskad verksamhetskapacitet, till reparation av skador eller till och med en irreparabel maskin.

Hantering av en högprecisions-CMM kräver särskild aktsamhet samt specifika färdigheter och utrustning. Oavsett vilket slags omplacering som du har behov av kan våra tekniker erbjuda dig snabb service och ge dig råd om hur du förbereder din anläggning.Sedan installerar och kalibrerar de maskinen för att säkerställa att de ursprungliga funktionella och mättekniska förhållandena återställs.

För att diskutera dina behov av omplacering av CMM, kontakta Hexagons lokala serviceteam.