Utbildning

Behovet av och kraven på kvalitetskompetens och tillverkningskunskaper är större än någonsin. Vi erbjuder utbildning i våra lokaler, hos kunden eller på distans.

Kontakta oss

Behovet av och kraven på kvalitetskompetens och tillverkningskunskaper är större än någonsin. Genom att prata med tillverkare, utbildningsinstitutioner och lärare över hela världen har vi skapat oss en heltäckande bild av utbildningsbehoven. Vi har tagit fram ett utbildningsprogram som fyller kunskapsluckan inom dimensionell mätning.
  
 Vi erbjuder utbildningskurser inom allt som rör metrologi, till exempel:

 • Metrologiprogramvaror
 • Mätsystem
 • Allmän metrologi
 • och mycket annat

Utbildning i mätprogramvara

Hexagon Manufacturing Intelligence har utvecklat PC-DMIS i över 20 år och som programvaruutvecklare och tillverkare av originalutrustning är vi de sanna experterna inom detta område.

Vi tar aldrig genvägar och erbjuder strukturerade, välplanerade kurser med en detaljerad kursplan för att säkerställa att dina anställda får utbildning och certifiering av programvarans OEM.
 
Vi utbildar i alla de stora metrologiprogramvarorna på marknaden och schemalägger kontinuerligt utvalda kurser.
 
PC-DMIS
PC-DMIS är världens största mätmjukvara med en extrem styrka för styrda koordinatmätmaskiner. Med sin genomtänkta struktur kan användare enkelt skapa, köra och kolaborera.
Våra schemalagda utbildningar för PC-DMIS hittar ni här eller ladda ner vårt kursschema till höger:

 • PC-DMIS CMM, Basics
 • PC-DMIS Portable, Basics
 • PC-DMIS Portable, laserscanning
 • PC-DMIS CMM/Portable, adapted
 • PC-DMIS CMM. laserscanning

Inspire
Upptäck Inspire, nästa generations inspektionsprogram för alla bärbara prob- och skanningsutrustningar.
 Med unika adaptiva mätlägen minskar Inspire mängden mjukvaruinteraktion så att användarna spenderar mer tid på att mäta och mindre tid på att navigera genom programvaran
 
QUINDOS
QUINDOS är den ledande modulära metrologimjukvaran för speciella geometrier som till exempel används för drivlinor inom flyg, energi, fordon och teknik.
Kraften i QUINDOS går ej att matcha. Med fokus på komplexa och krävande metrologiprojekt är QUINDOS Experten på vanliga, friformade eller speciella geometrier såsom kugghjul, kuggverktyg, blad och andra utmanande applikationer.
 
Q-DAS
Q-DAS är det mest kompletta verktyget för datautnyttjande som finns
Tillförlitlig kvalitetsdata är ett viktigt verktyg för processutvärdering och kontroll. Q-DAS tillhandahåller programvaran och tjänsten för effektiv och tillförlitlig tillämpning av statistiska metoder som är nödvändiga för att upprätta ett kvalitetskvotssystem i industriell produktion.
 
SpatialAnalyzer
SpatialAnalyzer är den främsta bärbara mätningsmjukvarulösningen för storskaliga applikationer.
SA är en instrumentoberoende, spårbar 3D grafisk mjukvaruplattform som gör det enkelt för användare att integrera data från flera instrument och enkelt utföra komplexa uppgifter, vilket i slutändan förbättrar produktiviteten.
 
Polyworks
PolyWorks|Inspector är en universell 3D-dimensionell analys och kvalitetskontroll mjukvarulösning för att kontrollera verktygs- eller deldimensioner, diagnostisera och förhindra tillverknings- och monteringsproblem, vägleda monteringsbyggande genom mätningar i realtid och övervaka kvaliteten på monterade produkter genom att använda bärbara mätenheter och CNC CMM.

Utbildning i generell mätteknik

De flesta utbildningarna kan även företagsanpassas och genomförs då med fokus på de speciella behov ert företag har.

Mätteknik eller metrologi är läran om mätning som i den klasiska fysiken är en förhållandevis enkel företeelse varvid man med vald metod bestämmer en storhet hos ett system.
 Vi erbjuder och schemalägger ett antal olika alternativ av utbildning inom mätteknik, bland annat: Form- och lägestoleranser (inkl. geometriska produktspecifikationer (GD&T)), kontroll och kalibrering, verkstadsmätningsteknik, ritningsläsning, koordinatmätningsteknik.
 
 Våra schemalagda utbildningar visas här nedan eller i kursschemat ute till höger:

 • Control & calibration hand tools, 3d
 • Workshop measurement, 2d
 • Workshop measurement and Drawings, basics, 3d
 • Drawings, Basics, 1d
 • Drawings, Basics, 1d - Remote
 • Drawings, Continuation, 1d - Remote
 • Drawings web
 • GD&T hand tools, basics, 3d
 • GD&T hand tools, basics, 1d – Remote
 • GD&T CMM (webb + 3d)
 • GD&T with GPS requirements (web + 2d)
 • GD&T web
 • Measurement uncertainties, basics, 1d - Remote
 • Measurements, basics, 1d - Remote

Anpassad utbildning

Om ditt företag har specifika utbildningsbehov kan Hexagon Manufacturing Intelligence skapa en kursplan för att uppnå just dina mål.

Kompetenspusslet

Vilken utbildning passar mig?

Kursschema

Schemalagda utbildningar för din enkelhet.