การซ่อมแซม

รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือของคุณและลดเวลาการหยุดทำงาน

Repairs

ความเร็วและความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการลดเวลาการหยุดทำงานเมื่อเครื่องมือทำงานผิดปกติ ช่างบริการของเราในพื้นที่ พร้อมกับอะไหล่เต็มรูปแบบ จะสามารถทำให้เครื่องมือวัดของคุณได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วและพร้อมสำหรับการดำเนินการ

ไม่ว่าแหล่งที่มาของปัญหาหรือความล้มเหลวของระบบการทำงานจะเกิดขึ้นจากอะไร  อาทิเช่นการเปลี่ยนเครื่องบินไปจนถึงการตรวจซ่อมหัววัด - ทีมบริการของ Hexagon Manufacturing Intelligence มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมระบบการวัดของคุณ

หากคุณประสบปัญหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว ปัญหาเกี่ยวกับระบบไดรฟ์ หรือข้อความแสดงข้อมูลผิดพลาดที่ยุ่งยาก วิศวกรบริการของ Hexagon มุ่งหวังที่จะให้การวินิจฉัยอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมมอบวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

ปัญหาใดๆเกี่ยวกับเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM) และเซลล์อัตโนมัติจะได้รับการแก้ไขที่โรงงานของคุณ ส่วนเครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพาและแบบเลเซอร์แทร็คเกอร์จะถูกแก้ไขที่ศูนย์บริการของ Hexagon โดยผู้เชี่ยวชาญของ Hexagon ได้รับการฝึกฝนให้วิเคราะห์และให้บริการฐานที่ติดตั้งทั้งหมดของเรา สำหรับระบบที่เลิกใช้แล้ว Hexagon สามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่หรือชุดติดตั้งเพิ่มเติมเมื่อชิ้นส่วนอะไหล่ดั้งเดิมได้หยุดทำงาน

ก่อนการบริการจะเริ่มขึ้น Hexagon จะยื่นใบเสนอราคาที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าบริการทั้งหมดให้คุณ

ศูนย์บริการ Hexagon กว่า 100 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกโดยมีกลยุทธ์ที่จะขยายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรับประกันการช่วยเหลือและซ่อมแซมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด วิศวกรบริการของ Hexagon มีสต็อคที่ครอบคลุมและครบครันเพื่อคืนค่าระบบที่มั่นคงและตอบสนองความต้องการของคุณ นอกจากนี้ การรับประกันหลังการบริการยังครอบคลุมถึงชิ้นส่วนอะไหล่

หากต้องการซ่อมแซม ติดต่อทีมบริการของ Hexagon ในพื้นที่ของคุณ

ลดการซ่อมแซมในอนาคต

ในขณะที่ความล้มเหลวของเครื่องมืออาจเกิดจากเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางครั้งการเสื่อมประสิทธิภาพของระบบการวัดก่อนกำหนด อาจเป็นผลมาจากการมองข้ามการบำรุงรักษาตามปกติ ข้อตกลงการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ (HMA) ของ Hexagon สามารถรวมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามกำหนดเวลาให้เข้าไปอยู่ในข้อตกลง ซึ่งจะช่วยให้คุณลดความจำเป็นในการซ่อมแซมฉุกเฉิน