Adiustacja geometryczna

Dokładność Systemu i Powtarzalność dzięki regularnej adiustacji geometrycznej

Kontakt

Engineer calibration

Adiustacja geometryczna to proces przywracania parametrów maszyny, które nie są zgodne z określonymi specyfikacjami, by pracowała zgodnie z wymaganymi normami.

Aby zapewnić stały zwrot kosztów inwestycji w sprzęt pomiarowy, firma Hexagon Manufacturing Intelligence zaleca, aby każda maszyna pomiarowa była sprawdzana, wzorcowana, a jeśli jest to konieczne, również adiustowana raz do roku (Umowa Serwisowa Sprzętu oferuje coroczne usługi). W przypadku niewielkich naprężeń mechanicznych, którym poddawane są współrzędnościowe maszyny pomiarowe w okresie swojej eksploatacji, w wielu przypadkach serwis polega jedynie na rutynowej weryfikacji błędów wskazań. Dla przenośnych systemów pomiarowych, które regularnie zmieniają swoje miejsce pracy, zalecane jest przeprowadzanie adiustacji raz do roku.

Jednak na przykład wskutek kolizji lub w wyniku działania czynników środowiskowych, takich jak zmienna temperatura, drgania lub osiadanie podłoża, w działaniu maszyny mogą pojawić się zmiany strukturalne i funkcjonalne. Także dokładność przenośnych systemów pomiarowych może zależeć od narażenia na skrajne temperatury, wstrząsy lub kolizje. W rzadkich przypadkach np. wykrycia znacznych odchyłek w wyniku przeprowadzonej kontroli, wykonuje się regulację maszyny z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Aby omówić swoje potrzeby związane z adiustacją , skontaktuj się z lokalnym zespołem serwisowym Hexagon.

Hexagon Manufacturing Intelligence posiada również wiele akredytowanych zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 laboratoriów wzorcujących, przeprowadzających wzorcowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami, włącznie z rodziną norm ISO 10360. Akredytacja stanowi potwierdzenie, że nasze laboratoria wzorcujące posiadają odpowiednią wiedzę techniczną, aby przeprowadzić wzorcowanie, którego potrzebuje nasz klient. Aby uzyskać więcej informacji nt. usług Laboratorium Wzorcującego Hexagon Metrology kliknij tutaj