Kalibratie en certificering

De systeemnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid garanderen door middel van regelmatige certificering en kalibratie

Contact opnemen

Engineer calibration

Wanneer bevestigd is dat een meetmachine aan de specificaties van de oorspronkelijke fabrikant voldoet, wordt dit een certificering genoemd. Een kalibratie houdt in dat een machine die niet aan de vermelde specificaties voldoet, wordt hersteld naar de vereiste normen.

Om blijvend rendement voor inspectieapparatuur te verzekeren, raadt Hexagon Manufacturing Intelligence aan om elke machine jaarlijks te laten inspecteren, certificeren en herkalibreren (met een hardware-onderhoudsovereenkomst kunt u profiteren van deze jaarlijkse service). Vanwege de verwaarloosbare mechanische belasting op coördinatenmeetmachines (CMM's) tijdens hun levensduur, is deze service in veel gevallen een routinematige prestatiecontrole. Voor mobiele systemen die regelmatig verplaatst worden, worden jaarlijkse kalibraties aanbevolen. 

Tijdens de werking van de machine kunnen echter structuur- of functiewijzigingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld vanwege een botsing of een gebeurtenis in de omgeving, zoals bouwactiviteiten of bodemdalingen. De nauwkeurigheid van mobiele systemen kan daarnaast aangetast zijn door blootstelling aan extreme temperaturen en gemorste vloeistoffen. In de zeldzame gevallen waarin significante afwijkingen ten opzichte van de laatste inspectie worden gevonden, kan de machine met behulp van specialistische apparatuur opnieuw worden afgeregeld. 

Hexagon Manufacturing Intelligence beschikt over verschillende ISO/IEC 17025-gecertificeerde onderhoudscentra waar kalibratieprocedures worden uitgevoerd die herleidbaar zijn naar nationale en internationale normen, waaronder ISO 10360. Deze certificering geeft aan dat onze kalibratielaboratoria over de technische kennis beschikken om u de service te bieden die u vereist. 

Om uw kalibratie- en certificeringsbehoeften te bespreken, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hexagon-onderhoudsteam