Skillnaden mellan kalibrering och certifiering

Termerna är inte utbytbara

Kontakta oss

Två av de termer som oftast förväxlas av användare av metrologisk utrustning är ”certifiering” och ”kalibrering”. Att inte känna till skillnaden kan orsaka problem när det är dags för den årliga ... vänta nu, är det kalibrering eller certifiering? Det är många som insett att dessa termer inte är utbytbara även om de ofta används som synonymer.
I detta sammanhang kommer vi att beskriva standardpraxis inom dimensionell metrologi. Vi vill inte skriva om eller omtolka ISO-standarder, eller diskutera betydelsen av ordet kalibrering. (Det finns en bra diskussion om det i den här ASQ-artikeln.) Syftet med den här artikeln är att beskriva vad du borde få när du ber om någon av dessa.

Certifikation

calibration1 En certifikation, oavsett om det handlar om en mätarm, en CMM eller en lasertracker, är en process för att bekräfta att den aktuella maskinen uppfyller de angivna specifikationerna. Ofta används en slags referens, som en skala, i detta syfte. Processen som leder till en certifikation (slutresultatet) kallas ofta en ”Verifikation”. Som i ”Jag utförde en verifikation för att kunna certifiera maskinen”. Verifieringen är processen och certifikationen är slutresultatet. ”Mina tester certifierar att den här maskinen är inom specifikationerna.”

En del maskintyper erbjuder företag möjligheten att utföra verifikationsprocesser själva och utföra en slags självcertifiering. ROMER Absolute Arm erbjuder en NIST-spårbar längd bar som kan användas för att snabbt kontrollera om maskinen är inom specifikationerna. Många olika slags enheter för ”hälsokontroller” på koordinatmätmaskiner av portaltyp har sålts genom åren.

En självcertifiering är en viktig mellankontroll för att garantera att maskinen fortsätter att följa specifikationerna men de flesta företag kräver certifiering av tredje part i angivna intervall (ofta 1 år). Certifiering av en tredje part ger extra säkerhet eftersom tekniker på tredjepartsföretag har bättre processer, utrustning och utbildning för att utföra certifieringen. Fabrikscertifieringen för portabla mätarmar och koordinatmätmaskiner av portaltyp från Hexagon Metrology följer standardiserade procedurer och tar ibland en hel dag.

Om en mellankontroll eller en årlig kontroll visar att maskinen inte följer de angivna specifikationerna kan den inte certifieras. Maskinen måste justeras för att maskinen ska kunna certifieras enligt specifikationerna. Det kallas en kalibrering (inom industrin).

Kalibrering

Om verifieringsprocessen kommer fram till att maskinen inte uppfyller specifikationerna, kan den inte certifieras och den måste justeras. Det kallas kalibrering och innebär extra tid, utrustning och expertis.

Det är inte lämpligt eller ens möjligt att kalibrera mätutrustningen på egen hand. Det är en uppgift som helst ska lämnas åt experter som gör det hela dagarna och har erforderlig utbildning, procedurer och utrustning för att gör jobbet rätt. Hexagon har en ISO 17025-ackreditering för arbete på fältet och i labb som visar kompetens inom kalibrering. Det innebär att vi har certifieras av en tredje part.

Kalibreringsprocessen innebär att en tredje part involveras för att justera din maskin så att den kan klara en certifiering inom specifikationen.