Drivlinor till elbilar

Säkerställa effektiv kraftöverföring med högt vridmoment genom tillverkningslösningar som är utformade för att uppfylla kraven i drivsystem för elfordon

Kontakta oss

eMobility_Electric-drivetrain
Om man jämför hur utvecklingsprocessen för traditionella förbränningsmotorer och för e-mobilitet sett ut så är e-mobilitetssektorn mycket mer drivande när det gäller designen av drivlinor. Tidigare var 6-växlade manuella eller 8-växlade automatiska växellådor standard. Dagens toppmoderna elbilar har olika typer av automatiska växellådor, som t.ex. tvåstegsväxellådor, integrerade stegade planetväxlar eller steglösa automatiska växellådor för att fungera optimalt.

Ofta delar elmotorer, kraftelektronik och drivlinor samma hus, vilket minskar antalet komponenter i drivlinan och sänker den totala vikten för systemet. Hos batteridrivna elfordon kan denna integrerade enhet direkt driva en kombinerad elektrisk axeldrift. Hos hybridfordon är olika växellådekonfigurationer möjliga, beroende på om tillverkaren vill att elmotorn och förbränningsmotorn ska interagera eller inte.

Även om många funktionsprinciper för elektriska fordonsdrivlinor skiljer sig från motsvarande principer hos förbränningsmotorfordon finns det faktiskt många likheter i design- och tillverkningsprocesserna när man kommer ner på komponentnivå. Viktiga komponenter som raka växlar, snedkugghjulsdrev och hus är gemensamma för båda typerna av drivlinor. De största utmaningarna för specialiseringen av sådana komponenter för elfordon är kopplade till styrningen av det högre vridmomentet och den högre rotationshastigheten som elmotorerna ger. Toleranserna som krävs i tillverkningen av växellådekomponenter som t.ex. raka växlar, snedkugghjulsdrev eller planetväxeldrivsystem är vanligtvis snävare för komponenter i eldrivna fordon. Växlarnas ytmaterial blir också viktigare, eftersom drivlinans bullernivå är en kritisk faktor på grund av den tysta elmotorn. 

Hexagon har stor erfarenhet av utvecklingen av drivlinekomponenter, både inom fordonssektorn och flygsektorn, och har det som krävs för att stödja tillverkarna i utvecklingen av elektriska drivsystem. Våra simuleringslösningar gör det möjligt för tillverkarna att optimera växlarnas och lagrens design, simulera smörjning och utvärdera bullernivåer innan produktionsprocessen inleds. Våra programvarulösningar för tillverkning validerar produktionsprocessen och säkerställer precisionstillverkning av komponenter i växellådor med snäva toleranser, medan våra mätsystem med ultrahög precision används för inspektion och kvalitetssäkring av viktiga delar såsom växlar, axlar och hus.