Noggrann mätning av växlar i elfordon

Mätning och utvärdering av växelparametrar för högprecisionsväxlarna i drivlinor i e-mobilitetsfordon

Kontakta oss

Växlar för elfordon
Drivlinor i elmotorer har vanligtvis andra egenskaper än drivlinor i förbränningsmotorer, men det finns fortfarande många likheter i utformningen och tillverkningen av nyckelkomponenter som raka växlar och konisk-cylindriska kugghjul. I och med elmotorns högre vridmoment och rotationshastighet är toleranserna som krävs i drivlinekomponenter vanligtvis mer exakta i elektriska fordon. Kugghjulens ytmaterial blir också viktigare, på grund av elmotorns låga ljudnivåer. 

Toleranserna för precisionsväxlar i drivlinor för elektriska fordon anges vanligtvis i det låga mikronområdet. En precisionsmätningslösning som en koordinatmätmaskin (CMM) med ultrahög noggrannhet  är avgörande för att uppfylla de höga precisionskraven. Man behöver även specialutformad mätprogramvara för mätning av växlar. Åtkomst till delarna är en annan kritisk faktor för mätsystemen, eftersom växlarnas kuggar kan försvåra mätningar, särskilt vid kuggarnas bas. Dessutom blir mätningar som hjälper elfordonstillverkare att förstå buller vid mycket höga rotationshastigheter allt viktigare. Detta kan inkludera ytjämnhetsmätningar på tändernas sidor och till och med en simulering som baseras på en komplett ytmätning av den fysiska delen som tillverkats. 

För verifiering av mindre växlar i elektriska drivhjul i produktionen krävs flera kritiska mätningar av växlarnas kuggar. Profillinjer och konisk-cylindriska linjer scannas och utvärderas med avseende på form- och lägesavvikelser. Radialkast och lutning är två andra viktiga mätparametrar. För detta måste enstaka punkter på varje sida mätas. Kugghjulets sida måste också mätas i detalj för att utvärdera eventuella modifieringar. 

För att genomföra en sådan komplex uppsättning av mätningar används ofta ett roterande bord för att positionera växeln som ska kontrolleras. Det går också att inspektera växeln utan något roterande bord. Då kan istället en koordinatmätmaskin användas för att rikta in sondhuvudet mot mätobjektet. Denna metod kan också användas för automatiserad mätning av flera växlar på pallar, vilket ökar genomströmningen. Om koordinatmätmaskinen även kan använda en ytjämnhetssensor kan ytjämnhetsmätning integreras i samma inspektionsprogram. Detta kan korta ned inspektionstiden, eftersom man då inte behöver flytta växeln till något annat mätsystem och montera fast den på nytt. Laserlinjescanners kan användas för att fånga upp hela växelns yta. Noggranna mätdata för akustiska simuleringar är också värdefullt när man kontrollerar bullernivåer. 

Med mätprecision på submikronnivå och hög scanningsprestanda är Hexagons koordinatmätmaskiner med ultrahög precision den perfekta lösningen för att mäta växlar i eldrivna fordon. Koordinatmätmaskiner kan utrustas med roterande bord och de stödjer en ett brett utbud av sensorer och mjukvaruprogram som utformats för drivlinetillämpningar i fordonsindustrin.

Våra lösningar

Utforska Hexagons lösningar för mätning av växelanordningar i elfordon

Koordinatmätmaskiner med ultrahög noggrannhet

Leitz PMM-C-serien erbjuder scanning med 4 axlar och automatiska växlingar mellan taktila och optiska sensorer. Ett idealiskt val för inspektion av växlar som kräver mycket hög noggrannhet. 

Ytjämnhetsmätning

Ytjämnhetssensorn PROFILER R möjliggör noggranna taktila mätningar av ytor inom samma program för avancerad växelinspektion.
Programvara för mätning av växlar

Fordonsindustrins beprövade QUINDOS mätmjukvara erbjuder ett brett utbud av moduler som är optimerade för växelmätning.
Fallstudier

Se hur Hexagons lösningar används vid mätning av växelanordningar i elfordon

Kvalitet i en högre växel

Läs om hur Robert Bosch-laboratoriet erbjuder mättjänster till fordonsindustrin och andra industrier, med stöd av Hexagons lösningar.