Dimensionsinspektion av eDrive-hus

Heltäckande inspektion av drivaxelhus för elfordon inklusive snäva toleransegenskaper och svåråtkomliga funktioner.

Kontakta oss

Hus för elmotorer
I många elektriska fordonskonstruktioner idag är elmotorn, kraftelektroniken och drivkomponenterna integrerade i en enda enhet i ett och samma hus. Denna nya typ av kombinerad elektrisk drivaxel, ibland också kallad ”eAxle”, minskar vikten och även installationsutrymmet. Det betyder att det finns mer utrymme för batteristaplarna hos elektriska fordon (BEV) eller den andra motorn och växellådan för hybridfordon (HEV). Men konstruktionen medför nya utmaningar när det gäller kvalitetssäkring. 

Utöver kvalitetssäkring av axeln och lagren blir systemets termiska hantering också en viktig punkt som måste kontrolleras. eDrive-husen kräver ett avancerat kylkoncept för att hantera värmen som genereras i elmotorns spolar och från kraftelektroniken. Den integrerade transmissonen och differentialen är viktiga komponenter för vridmomentanpassning och vridmomentvektor och de kräver högkvalitativa lager i huset.  

Denna integrerade design leder till att höljena för eldrivna fordon blir mindre och mindre och mer och mer komplexa, och de skiljer sig i storlek, form, väggtjocklek och position i fordonet. Husens dimensionstoleranser blir därför också mer och mer snäva, och vissa funktioner blir svåra att nå under kvalitetssäkringsprocesser. Inspektion av husen omfattar mätning av standardgeometri och profiler, varav några av de viktigaste som kontrolleras är tätningsytor, flänsar, borrhål, kylhål eller kylkanaler, väggtjocklek, axellager och hela lagerenheten som också stödjer en integrerad drivlina inklusive växlar. Inspektion av ytor och mätning av grovhet kan också krävas i vissa fall. 

På grund av det stora antalet funktioner i ett typiskt eDrive-huset krävs en heltäckande, flexibel mätningslösning för att uppnå rätt precisionsnivå utan några kompromisser med cykeltider. Hexagons precisa koordinatmätmaskiner har multisensorkapacitet erbjuder denna flexibilitet. Genom integrering av en fast monterad taktil sensor, ett indexerbart huvud och en ytjämnhetsmätare i en enda koordinatmätmaskin kan alla de viktiga funktionerna i eDrive-huset snabbt kontrolleras i ett och samma program. 

Våra lösningar

Utforska Hexagons lösningar för inspektion av drivhusdimensioner för elmotorer.

Koordinatmätmaskiner med hög noggrannhet

Koordinatmätmaskinen Leitz Reference HP med SENMATION erbjuder exakta mätningar med flera sensorer, vilket är perfekt för att kontrollera hus.

Automatiska sensorbyten

Med det automatiska sensorutbytessystemet SENMATION inspekteras varje enskild punkt på huset med den optimala sensorn inom mätcykeln.

Koordinatmätmaskiner med hög genomströmning

Konfigurationen hos koordinatmätmaskinen GLOBAL S Chrome gör det möjligt för tillverkare att maximera genomströmningen utan att kompromissa med precisionen.