Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Snabb. Flexibel. Noggrann.

Lösningen Leica RTC360 för datafångst maximerar produktiviteten hos 3D laserskanning genom dataregistrering direkt på fältet.

Ola Rollén introducerar Xalt

Läs Ola Rolléns blogg där han presenterar Xalt, en banbrytande "plattform för plattformar" som spränger branschgränser.

Bortom det synliga

Leica BLK3D är först i branschen med att ta bilder som anger tre-dimensionella mått med högsta noggrannhet direkt i bilden.

Intelligent inspektion från luften

Leica Geosystems kombinerar ny UAV-teknologi med plattformen DJI aerial vilket möjliggör snabbare genomförande av flygningar.

Digitalisera anläggningens livscykel

Optimera effektivitet och uppnå säkerhet genom hela industrianläggningens livscykel med nya HxGN SDx, en lösning från ALIM.

Mining strömlinjeformar produktportfölj

Hexagons division Mining lanserar strömlinjeformade produktportföljer med kundcentrerad organisation och nya produktnamn.