Upgrades and retrofits

Revitalise your CMM to reignite your quality control capabilities and boost your productivity

Aktualizacja i retrofit to sposób na przedłużenie żywotności współrzędnościowej maszyny pomiarowej i potencjalne zwiększenie wydajności maszyny w celu osiągnięcia większej produktywności.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa jest wytrzymała, ponieważ wiele maszyn CMM wykorzystuje łożyska powietrzne jako prowadnice, które ograniczają zużycie maszyny. Niestety, nie można tego samego powiedzieć o częściach mechanicznych i elektrycznych. Oprogramowanie systemu i komputer PC bardzo szybko ewoluują - stają się przestarzałe zaledwie po kilku latach działania.Jeśli producenci nie będą nadążać za technologią, ich systemy pomiarowe nie będą w stanie osiągnąć swojej pełnej wydajności, dokładności lub uniwersalności.

W epoce Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) retrofit wspomaga transformację cyfrową dla inteligentniejszej produkcji. Na szczęście istnieje wiele ekonomicznych rozwiązań do rewitalizacji i zwiększenia wydajności urządzenia.Niezależnie od tego czy pragniesz zaktualizować swoje oprogramowanie, dodać nową technologię pomiarową bądź przeprowadzić bardziej wszechstronną modernizację nasi specjaliści wybiorą dla Ciebie najlepsze opcje aktualizacji i retrofitu, aby zoptymalizować Twoje pomiary.

Na czym polega różnica między retrofitem a aktualizacją?

 •  Główna różnica polega na tym, że retrofit obejmuje wymianę oryginalnego układu CNC na nowy sterownik.
 • Natomiast aktualizacja usprawnia istniejące elementy maszyny, zachowując oryginalny układ sterowania CNC.

 

Jakie korzyści wynikają z retrofitu lub aktualizacji?

 • Oszczędność czasu: skrócenie czasu przestoju maszyny CMM dzięki wymianie jej wyeksploatowanych części zanim ich żywotność się skończy.
 • Zwiększona wydajność: dodatkowe nowe funkcje i zwiększone możliwości systemu, potencjalnie krótszy czas programowania pomiarów i cykli, dzięki zwiększeniu automatyzacji.
 • Przygotowanie maszyny na wyzwania przyszłości: aktualizacja oznacza, że Twoja maszyna CMM będzie mogła korzystać z nowych inteligentnych technologii, które jeszcze bardziej zwiększą wydajność.
 • Bardziej zrównoważony rozwój: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe mogą zostać wymienione jeszcze zanim przestaną być sprawne, jednak aktualizacja i retrofit stanowią bardziej ekonomiczną i przyjazną dla środowiska opcję. 

 

Co może obejmować aktualizacja bądź retrofit? Aktualizacja i retrofit nie są dostępne w pakietach standardowych usług.

Maszyna CMM łączy kilka podsystemów - stan każdego z nich musi zostać w sposób dokładny i uważny oceniony zanim zaproponujemy najlepsze działania związane z modernizacją danej maszyny.Nasze usługi obejmują zarówno proste i łatwe czynności związane z aktualizacją, podczas których dostarczamy nowy komputer PC i urządzenia peryferyjne PC wraz z oprogramowaniem (włącznie ze szkoleniem), jak i kompletny retrofit obejmujący: 

 • Komputer PC i urządzenia peryferyjne PC
 • Oprogramowanie (wraz ze szkoleniem)
 • Wymianę systemu CNC (sterownik) na jednostkę najnowszej technologii

Dodatkowo retrofit lub aktualizacja mogą przygotować Twoją maszynę CMM na wdrożenie najnowszych inteligentnych technologii jeszcze bardziej zwiększających wydajność, w tym:

 • TEMPO: automatyczny system załadunku części, zapewniający szybką kontrolę pomiarową przeprowadzaną bez zakłóceń 
 • Cyfrowe Centrum Sterowania (dCC): szybki i prosty dostęp do danych jakościowych dzięki ręcznemu interfejsowi maszyny CMM
 • PULSE: zapewnia integralność danych, nawet podczas pracy z dala od maszyny CMM, wraz z monitoringiem w czasie rzeczywistym i systemem ostrzegania.

Po przeprowadzeniu aktualizacji maszyna CMM musi odpowiadać oryginalnym specyfikacjom dotyczącym dokładności, dlatego w większości przypadków niezbędna będzie kalibracja maszyny.Aby uzyskać więcej informacji i znaleźć odpowiednie usługi retrofitu i aktualizacji, proszę wypełnić poniższy formularz.


Retrofit or upgrade – what’s the difference?

 • A retrofit involves replacing the original CNC with a new controller
 • An upgrade enhances existing components of the machine while keeping the original CNC

How you can benefit from a retrofit or upgrade

There are many benefits from retrofitting or upgrading an installed CMM, from enhanced accuracy and increased efficiency to cost savings and reduced downtime. Read our Top 10 reasons to retrofit blog to find out more.

What might an upgrade or retrofit involve?

Upgrades and retrofits aren’t available as predefined service packages. This is because the condition of each CMM subsystem must be carefully evaluated before we can propose the best options for that specific machine to meet your measurement needs.

 • Your benefits
  • Reduce maintenance costs and machine downtime that can occur when system components reach their end of life
  • Drive productivity: add functionalities and enhance system capabilities to shorten inspection programming and cycles via increased automation
  • Significantly improve ease of use and management of the whole system using the latest generation of measurement software
  • Make your machine future-ready: you’ll be able to take advantage of the next generation of technology, push productivity ever further and keep pace with the rate of digital transformation
  • Increase sustainability: CMMs can be mistakenly replaced before they have actually reached end-of-life; a retrofit or upgrade is likely the more environmental and economical option
 • Our services
  Our services range from simple and straightforward upgrades, in which we provide new PC and PC peripherals and software (with training included), to a complete retrofit, including:

Augmentation systems

Advancements in key areas tangential to the inspection process offer significant opportunities to push productivity further.

Automation – Enhance CMM workflow with off-the-shelf automatic part loading

Achieve interruption-free measurement with Hexagon’s automated part-loading solutions that enable a CMM to maintain output overnight or when operators are unavailable.

PULSE – Real-time monitoring for metrology environments

PULSE removes the risk of environmental conditions impacting your measurement results by offering real-time insight into factors that affect the quality of a CMM inspection.