Upgrades and retrofits

Revitalise your CMM to reignite your quality control capabilities and boost your productivity

Kontakta oss

Uppgraderingar och eftermontering

En uppgradering eller eftermontering är ett sätt att förlänga livslängden hos din koordinatmätmaskin (CMM) och potentiellt optimera maskinprestandan för ökad effektivitet.

Koordinatmätmaskiner är hållbara konstruktioner och de flesta har luftlager som styrskenor vilket minskar slitaget. Detsamma gäller dock inte alla mekaniska och elektriska delar, och systemets programvara och PC utvecklas snabbt och blir föråldrade efter bara några års drift.

Om tillverkarna inte håller jämna steg med denna teknikutveckling kommer de inte kunna få tillgång till en optimal genomströmning, noggrannhet eller flexibilitet hos mätsystemet. Och i Industry 4.0-tidevarvet kan en eftermontering bidra till att driva på er digitala omvandling i riktning mot smartare tillverkning. Som tur är finns det massor av kostnadseffektiva lösningar för att optimera och förbättra prestanda för ökad produktivitet.

Oavsett om du är ute efter att uppgradera din programvara, lägga till ny sensorteknik eller implementera en mer omfattande uppgradering kan våra ingenjörer hjälpa dig att identifiera det bästa uppgraderings- eller eftermonteringalternativet för att optimera dina inspektioner.

Vad är skillnaden mellan en eftermontering och en uppgradering?

 •  En eftermontering handlar om byte av ursprunglig CNC mot en ny kontroller
 • En uppgradering förbättrar befintliga maskinkomponenter samtidigt som ursprungliga CNC behålls.

 

På vilket sätt kan du tjäna på en eftermontering eller uppgradering?

 • Spara tid: Minska driftavbrotten för koordinatmätmaskinen genom att uppdatera komponenter innan de når slutet på sin livscykel
 • Främja produktiviteten: Lägg till funktioner som förbättrar systemfunktionaliteten samt potentiellt effektiviserar inspektionsprogrammeringen och cyklerna via ökad automatisering
 • Framtidssäkra maskinen: En uppgradering innebär att din koordinatmätmaskinen kommer att vara redo att utnyttja ny smart teknik som ytterligare främjar produktiviteten
 • Öka hållbarheten: Koordinatmätmaskiner kan felaktigt komma att ersättas innan de har nått slutet av sin livscykel – en eftermontering eller uppgradering är sannolikt ett mer miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt alternativ. 

 

Vad kan en uppgradering eller eftermontering omfatta?

Varken uppgraderingar och eftermonteringar finns som fördefinierade servicepaket. En koordinatmätmaskin omfattar flera undersystem och skicket hos dessa måste omsorgsfullt utvärderas innan vi föreslår en optimal uppgraderingsåtgärd för den specifika maskinen. 

Våra tjänster omfattar allt från enkla och okomplicerade uppgraderingsåtgärder där vi tillhandahåller en ny PC, PC-kringutrustning och programvara (inklusive utbildning) till en fullständig eftermontering omfattande:

 • PC och PC-kringutrustning
 • Programvara (inklusive utbildning)
 • Byte av CNC-system (kontroller) med den senaste tekniken.

 

En eftermontering eller uppgradering kan dessutom förbereda din maskin att kunna utnyttja nästa generations smarta teknik som främjar produktiviteten ännu mer, bland annat:

 • TEMPO: Automatiserat detaljladdningssystem för koordinatmätmaskinen som möjliggör avbrottsfri inspektion och tillverkning efter arbetstid 
 • Digital Control Center (dCC): Handhållen digital styrenhet ger snabb och enkel åtkomst till kvalitetsdata
 • PULSE: Realtidsövervakning och varningssystem säkerställer dataintegritet även när arbetet inte sker vid koordinatmätmaskinen.

 

Efter eventuella uppgraderingsåtgärder måste koordinatmätmaskinen uppfylla den ursprungliga noggrannhetsspecifikationen vilket gör att en maskinkalibrering krävs i de flesta fall.

Fyll i formuläret nedan för att få mer information och hjälp att hitta rätt eftermonterings- och uppgraderingstjänst för just dig.


Retrofit or upgrade – what’s the difference?

 • A retrofit involves replacing the original CNC with a new controller
 • An upgrade enhances existing components of the machine while keeping the original CNC

How you can benefit from a retrofit or upgrade

There are many benefits from retrofitting or upgrading an installed CMM, from enhanced accuracy and increased efficiency to cost savings and reduced downtime. Read our Top 10 reasons to retrofit blog to find out more.

What might an upgrade or retrofit involve?

Upgrades and retrofits aren’t available as predefined service packages. This is because the condition of each CMM subsystem must be carefully evaluated before we can propose the best options for that specific machine to meet your measurement needs.

 • Your benefits
  • Reduce maintenance costs and machine downtime that can occur when system components reach their end of life
  • Drive productivity: add functionalities and enhance system capabilities to shorten inspection programming and cycles via increased automation
  • Significantly improve ease of use and management of the whole system using the latest generation of measurement software
  • Make your machine future-ready: you’ll be able to take advantage of the next generation of technology, push productivity ever further and keep pace with the rate of digital transformation
  • Increase sustainability: CMMs can be mistakenly replaced before they have actually reached end-of-life; a retrofit or upgrade is likely the more environmental and economical option
 • Our services
  Our services range from simple and straightforward upgrades, in which we provide new PC and PC peripherals and software (with training included), to a complete retrofit, including:

Augmentation systems

Advancements in key areas tangential to the inspection process offer significant opportunities to push productivity further.

Automation – Enhance CMM workflow with off-the-shelf automatic part loading

Achieve interruption-free measurement with Hexagon’s automated part-loading solutions that enable a CMM to maintain output overnight or when operators are unavailable.

PULSE – Real-time monitoring for metrology environments

PULSE removes the risk of environmental conditions impacting your measurement results by offering real-time insight into factors that affect the quality of a CMM inspection.