Szkolenia

Nigdy wcześniej w produkcji wymagania odnośnie posiadania wysokich umiejętności i wiedzy nie były tak wysokie jak teraz. Dzięki rozmowom z największymi globalnymi producentami, instytucjami edukacyjnymi oraz specjalistami ds. szkoleń, udało nam się stworzyć wizję idealnego kursu. Opracowaliśmy program szkoleniowy, który wypełnia i uzupełnia braki w dziedzinie metrologii wymiarowej.

Indywidualny program szkoleniowy

Hexagon Manufacturing Intelligence może opracować indywidualny program szkoleniowy dla wszystkich firm z wyjątkowymi potrzebami szkoleniowymi

Dokumentacja szkoleniowa

Dostarczając każdemu kursantowi zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik, nie tylko mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia, ale również dokonania oceny, w jaki sposób optymalnie dostosować nasze szkolenie do każdego uczestnika. W rezultacie nasi kursanci są znacznie lepiej wyszkoleni i przygotowani do pracy niż ci, którzy uczestniczą w kursach w mniejszym stopniu dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wiedzy uczestników. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Hexagon Manufacturing Intelligence, aby uzyskać informacje o planowanych kursach szkoleniowych w swoim regionie.

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone kontakty biznesowe i poznać warte zobaczenia technologie.

Usługi i Wsparcie broszura

Globalna sieć lokalnych usług wsparcia Klienta

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.