Upgrades and retrofits

Revitalise your CMM to reignite your quality control capabilities and boost your productivity

Retrofity a modernizace

Retrofit nebo modernizace je efektivní způsob, jak prodloužit životnost souřadnicového měřicího stroje a zvýšit jeho výkon.

Souřadnicové měřicí systémy mají odolnou konstrukci a protože většina strojů používá vodicí drážky pro vzduchová ložiska, dochází k velmi malému opotřebení. Elektronika, počítač a měřicí software však podléhají rychlému vývoji a po několika letech spolehlivých služeb rychle zastarají.

V době Průmyslu 4.0 může modernizace systému pomoci řídit vaši digitální transformaci. Existuje řada cenově dostupných řešení revitalizace a zvýšení výkonu za účelem dosažení vyšší produktivity.

Pokud chcete upgradovat software, přidat novou snímací technologii nebo implementovat komplexnější upgrade, pomůžeme vám identifikovat nejlepší možnosti retrofitu nebo modernizace.

Jaký je rozdíl mezi retrofitem a modernizací?

 •  Retrofit zahrnuje výměnu původní řídicí jednotky za novou
 • Modernizace vylepšuje stávající komponenty stroje při zachování původní řídicí jednotky.


Jaké výhody díky retrofitu nebo modernizaci získáte?

 • Úspora času: Zkrácení prostojů stroje díky novým komponentám ještě předtím, než skončí jejich životnost.
 • Zvýšení produktivity: Přidání funkcí a zlepšení systémových možností, potenciální zkrácení programování kontrol a cyklů prostřednictvím zvýšení automatizace
 • Příprava stroje na budoucnost: Váš souřadnicový měřicí stroj bude připraven využívat výhody nových chytrých technologií, které dále zvýší produktivitu
 • Zvýšení udržitelnosti: Souřadnicové měřicí stroje mohou být vyměněny dříve, než skutečně dosáhnou konce své životnosti; retrofit nebo modernizace je ekologičtější a ekonomičtější volba. 


Co může retrofit nebo modernizace zahrnovat?

Retrofit a modernizace nejsou dostupné jako předdefinované servisní balíky. Souřadnicový měřicí stroj se skládá z několika subsystémů a je nutné pečlivě vyhodnotit stav každého z nich ještě před tím, než navrhneme nejlepší možnost jeho upgradu. 

Naše služby sahají od jednoduchého a přímého upgradu, při kterém dodáme nový počítač, periferie a software (včetně školení), po kompletní modernizaci zahrnující:

 • Počítač a periferie
 • Software (včetně školení)
 • Výměnu řídicí jednotky za nejnovější technologii.

Retrofitem nebo modernizací navíc můžete systém připravit na využití výhod chytrých technologií nové generace, které dále zvyšují produktivitu, včetně:

 • TEMPO: systému pro automatizované podávání dílů, který umožňuje kontrolu bez přerušení a zjednodušuje výrobní proces 
 • Digital Control Center (dCC): pro rychlý a snadný přístup k metrologickým datům a propojení se souřadnicovým měřicím strojem
 • PULSE: zajišťuje správnost dat i při práci mimo souřadnicový měřicí systém prostřednictvím monitorovacího a výstražného systému v reálném čase.

Po každé modernizaci musí měřicí systém splňovat původní specifikace týkající se přesnosti. Ve většině případů tak bude nutné provést kalibraci.

Máte-li zájem o další informace nebo potřebujete pomoci najít vhodné služby retrofitu nebo modernizace, vyplňte následující formulář.


Retrofit or upgrade – what’s the difference?

 • A retrofit involves replacing the original CNC with a new controller
 • An upgrade enhances existing components of the machine while keeping the original CNC

How you can benefit from a retrofit or upgrade

There are many benefits from retrofitting or upgrading an installed CMM, from enhanced accuracy and increased efficiency to cost savings and reduced downtime. Read our Top 10 reasons to retrofit blog to find out more.

What might an upgrade or retrofit involve?

Upgrades and retrofits aren’t available as predefined service packages. This is because the condition of each CMM subsystem must be carefully evaluated before we can propose the best options for that specific machine to meet your measurement needs.

 • Your benefits
  • Reduce maintenance costs and machine downtime that can occur when system components reach their end of life
  • Drive productivity: add functionalities and enhance system capabilities to shorten inspection programming and cycles via increased automation
  • Significantly improve ease of use and management of the whole system using the latest generation of measurement software
  • Make your machine future-ready: you’ll be able to take advantage of the next generation of technology, push productivity ever further and keep pace with the rate of digital transformation
  • Increase sustainability: CMMs can be mistakenly replaced before they have actually reached end-of-life; a retrofit or upgrade is likely the more environmental and economical option
 • Our services
  Our services range from simple and straightforward upgrades, in which we provide new PC and PC peripherals and software (with training included), to a complete retrofit, including:

Augmentation systems

Advancements in key areas tangential to the inspection process offer significant opportunities to push productivity further.

Automation – Enhance CMM workflow with off-the-shelf automatic part loading

Achieve interruption-free measurement with Hexagon’s automated part-loading solutions that enable a CMM to maintain output overnight or when operators are unavailable.

PULSE – Real-time monitoring for metrology environments

PULSE removes the risk of environmental conditions impacting your measurement results by offering real-time insight into factors that affect the quality of a CMM inspection.