Skaner laserowy HP-L-10.10

Uniwersalny skaner laserowy to połączenie prędkości, dokładności, uniwersalności i intuicyjności

Zaczynamy?

Porozmawiaj z ekspertem i dowiedz się, w czym Hexagon może pomóc Twojej firmie.
Urządzenie HP-L-10.10 firmy Hexagon to więcej niż wiodące na rynku rozwiązanie skanujące do współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). To też jedyny skaner laserowy, który zmienia maszynę CMM w optyczny system wieloczujnikowy. Łączy niezrównaną szybkość, dokładność i uniwersalność, co usprawnia pomiary złożonych powierzchni obrabianych przedmiotów. Nowoczesne urządzenie HP-L-10.10 połączone z oprogramowaniem PC-DMIS sprosta każdemu wyzwaniu kontrolnemu i wyznacza całkiem nowy standard laserowego skanowania w maszynach CMM.  

HP-L-10.10 to najdokładniejszy skaner laserowy do maszyn CMM marki Hexagon. Przy błędzie kształtu wynoszącym 8 μm dokładność jest zbliżona do tej, którą operatorzy osiągają za pomocą dotykowych rozwiązań do sondowania. Jednocześnie urządzenie HP-L-10.10 rejestruje do 600 000 punktów na sekundę — to niespotykana prędkość i ilość danych nawet podczas pomiarów powierzchni trudnych, takich jak powierzchnie odbijające światło czy błyszczące. 

HP-L-10.10 wyróżnia się nie tylko w kwestii wydajności i dokładności. Razem z oprogramowaniem pomiarowym PC-DMIS oferuje również unikalne nowe funkcje pozwalające zmienić sposób użycia maszyn CMM na etapie programowania i pomiarów, także w celu zaawansowanego raportowania i współpracy. 
 • Wizualna, adaptacyjna projekcja zakresu pomiarowego na danej części
 • Zdalne wczytywanie i nawigacja na maszynie CMM
 • Dostosowywanie pola widzenia sensoru celem zoptymalizowania czasu cyklu i poziomu szczegółowości
 • Automatyczne generowanie ścieżek skanowania poprzez wybranie powierzchni CAD
 • Łatwe rozszerzanie zakresu wykrywania, aby mierzyć charakterystykę głębokich wgłębień
 • Pomiar z przewodnikiem poprzez transmisję wideo na żywo
 • Wyższe prędkości pomiaru i najważniejsze szczegóły uchwycone na tej samej ścieżce pomiarowej
 • Mierzenie różnych powierzchni, kolorów i charakterystyk bez zmiany ustawień
 • Wizualna, adaptacyjna projekcja zakresu pomiarowego na danej części
 • Wizualna, adaptacyjna projekcja zakresu pomiarowego na danej części
 • Większa przejrzystość raportów pomiarowych dzięki dodawaniu obrazów
 • Łatwa identyfikacja nie wykonanych funkcji, poprzez automatyczne wykonywanie zdjęć
 • Niezwykle dokładne zestawy danych do raportowania i dalszego przetwarzania
 • Tworzenie gładkich siatek w celach inżynierii odwrotnej, aby wspierać projektowanie produktu
 • Zalety i cechy
 • Dane techniczne

  Sensor

   Klasa lasera  2 (EN / IEC 60825-1:2014)
   Emitowana długość fali  450  nm (widoczność fali)
   Maksymalna średnia moc promieniowania  ≤1  mW
   Zakres temperatur gwarantujący specyfikację  16 do 26 °C (61 do 79°F)
   Zabezpieczenie przed wodą i pyłem  IP51 (IEC/EN 60529) (z wyjątkiem terminalu nagrzewania)
   Wilgotność otoczenia  95% bez kondensacji
   Temperatura robocza  16 do 32 °C (32 do 89,6°F)
   Temperatura przechowywania  -30 do +70 °C (-22 do +158°F)
   Masa   427  g

   

  Wydajność

   Częstotliwość skanowania (linii na sekundę)  300 Hz
   Szybkość pobierania danych  600 000 punktów/sekundę
   Odporność sensora na światło otoczenia  10 000 lx
   Odległość i głębokość (Z)  90 ± 30 mm (dodatkowe 30 mm z eFOV)
   Szerokość liniowa lasera  80 mm (w średnim polu)

   

  Dokładność pomiarowa

   

         
   ISO 10360-8:2013  Kula  P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]  12 µm
   P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS]  8 µm
   P[Size.Sph.All:Tr:ODS]  14 µm
   L[Dia.5x25:Art:ODS  24 µm
   Płaszczyzna  P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]  12 µm
   ISO 10360-9:2013
   (HP-L-10.10 + HP-THDe lub HP-S-X1)
    Sfera  L[Dia.2x25::MPS]  18 µm

  Wszystkie specyfikacje dotyczą współrzędnościowych maszyn pomiarowych typu portalowego z indeksowanym przegubem. Specyfikacje uwzględniają niepewność pomiaru zgodnie z ISO/TS 17865:2016 

  Pomiary wykonywane w rozszerzonym polu widzenia (eFOV) spowodują w przybliżeniu dwukrotnie większy błąd dyspersji w porównaniu ze standardowym polem widzenia (sFOV). Włączenie rozszerzonego pola widzenia (eFOV) nie wpływa na dokładność pomiarów generowanych w standardowym polu widzenia (sFOV).

  Wszystkie podane wartości mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Downloads
 • Zastosowania

PC-DMIS

Oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS umożliwia dzielenie się danymi pomiarowymi w Twoim zakładzie, ponieważ jakość stanowi rzeczywistą i istotną wartość w procesie projektowania i produkcji. 

PC-DMIS

Oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS umożliwia dzielenie się danymi pomiarowymi w Twoim zakładzie, ponieważ jakość stanowi rzeczywistą i istotną wartość w procesie projektowania i produkcji.