Aktualizacja Oprogramowania

Zwiększ Wydajność Pomiarową poprzez Aktualizację Oprogramowania do Najnowszej Wersji.

Software upgrades

Dzięki aktualizacji oprogramowania Hexagon do najnowszej wersji użytkownicy mogą realizować swoje potrzeby metrologiczne - od lepszego pozyskiwania danych poprzez optymalizację pracy aż po szybszą kontrolę jakości. 

Przestarzałe oprogramowanie może stanowić prawdziwą przeszkodę, negatywnie wpływającą na wydajność pomiarową w dziedzinie zapewniania jakości. Starsze, wolniej działające wersje oprogramowania mogą przedłużać czas programowania i wykonywania pomiarów. Oprogramowanie może mieć trudność z nadążaniem za wymogami produkcyjnymi w zakresie wydajności i elastyczności pomiarów, a także z wykonywaniem bardziej skomplikowanych zadań pomiarowych.  

Aktualizacja oprogramowania odświeża współrzędnościową maszynę pomiarową (CMM), zwiększając wskaźnik rentowności inwestycji (ROI) systemu pomiarowego. Nowe oprogramowanie nie tylko jest kluczowe dla odnowy i aktualizacji przestarzałego systemu, ale również oferuje lepsze i szybsze sposoby pozyskiwania, analizy, zarządzania i raportowania danych pomiarowych, udoskonalając jednocześnie procesy produkcyjne dla ich lepszej wydajności. Dzięki umowie serwisowej oprogramowania (SMA) oferowanej przez firmę Hexagon Manufacturing Intelligence użytkownik nie musi się już martwić, że jego oprogramowanie jest przestarzałe, ponieważ zyskuje dostęp do wszystkich jego aktualizacji.
  
Szeroki wybór programów pomiarowych Hexagon Manufacturing Intelligence zapewnia prostą aktualizację typu "plug and play" ("podłącz i używaj") wielu systemów pomiarowych. 

Dlaczego warto aktualizować oprogramowanie?

Najnowsza wersja oprogramowania:

 • Może oferować istotne zmiany, które zapewniają kompatybilność z nowym komputerem PC
 • Może zapewnić większą funkcjonalność dzięki nowym rozwiązaniom, zwiększając wydajność i możliwości użytkowników
 • Będzie działała szybciej i sprawniej, optymalizując cały proces
 • Usprawnia pozyskiwanie danych poprzez obsługę szerszego asortymentu sond pomiarowych. 

 

Dlaczego aktualizacja do PC-DMIS?

PC-DMIS jest nie tylko wiodącym na świecie oprogramowaniem przeznaczonym dla maszyn CMM, ale również aktualizacja PC-DMIS zazwyczaj nie zajmuje więcej niż jeden dzień, umożliwiając wykorzystanie istniejących programów inspekcyjnych części. 

 • Umożliwia szybką kontrolę bądź programowanie złożonych części za pomocą wszechstronnego, elastycznego interfejsu graficznego użytkownika
 • Gwarantuje, że Twój system pomiarowy działa zgodnie z międzynarodowymi normami oprogramowania dla maszyn CMM (wg standardów PTB oraz NIST) 
 • Zbiera informacje, raportując dane pomiarowe do zewnętrznych programów  w celu dodatkowej analizy i przetwarzania 
 • Integruje dane CAD i systemy
 • Zachowuje pełne zdolności pomiarowe przy programowaniu w trybie offline.

 

Dodatkową korzyść stanowi możliwość połączenia aktualizacji oprogramowania PC-DMIS z aktualizacją sprzętu.

 • Zwiększ szybkość, dokładność i wydajność współrzędnościowej maszyny pomiarowej.
 • Pracuj z najnowocześniejszymi urządzeniami pomiarowymi, w tym ze skanującymi głowicami pomiarowymi, sondami bezdotykowymi oraz systemami mocowania.
 • Wyeliminuj ryzyko związane z przestojem i wydatkami na konserwację przestarzałego sprzętu.
 • Usprawnij utrzymanie i zwiększ niezawodność. 

Być może pragniesz przeprowadzić aktualizację oprogramowania, która zwiększy Twoje możliwości w zakresie komputerowego wspomagania inżynieryjnego (CAE), projektowania wspomaganego komputerowo  oraz komputerowego wspomagania wytwarzania(CAD CAM) bądź też statystycznej kontroli procesu (SPC). Aktualizacja do platformy (interfejsu) HxGN SMART Quality zapewne pozwoli Ci osiągnąć cele związane z uzyskaniem lepszej łączności między systemami pomiarowymi i większą kontrolą nad urządzeniami pomiarowymi oraz procesami. 

Poznaj pełen asortyment oprogramowania Hexagon Manufacturing Intelligence

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Usługi i Wsparcie broszura

Globalna sieć lokalnych usług wsparcia Klienta