Firma Hexagon Manufacturing Intelligence

Informacje o Polityce Prywatności (wcześniej Oświadczenie o Ochronie Prywatności)

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence, („my”, „nas”, „nasze”) szanuje prawo do prywatności użytkowników. Niniejsze informacje o naszej polityce prywatności wyjaśniają w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, ujawniamy, zachowujemy i przekazujemy dane osobowe użytkownika ("przetwarzanie danych"). Informujemy również o prawach przysługujących użytkownikowi. Przetwarzane przez nas dane osobowe zależą od naszych interakcji z użytkownikiem, a także produktów, usług i funkcji oferowanych użytkownikowi oraz jego lokalizacji.

Zapewniamy odpowiednie i bezpieczne przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podjęliśmy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki, aby zapobiec bezprawnemu lub przypadkowemu zniszczeniu, utracie lub zmianie, a także nieuprawnionemu ujawnieniu i udostępnieniu danych osobowych użytkownika. Liczba osób z dostępem do danych osobowych jest ograniczona. Jedynie osoby fizyczne związane z firmą Hexagon Manufacturing Intelligence, które muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymienionymi niżej celami, będą posiadać dostęp do danych osobowych użytkownika.

Pozyskiwane dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Możemy przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

 • Dane Identyfikacyjne obejmują pierwsze imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobne dane identyfikacyjne, tytuł, datę urodzenia, płeć, nagrania wideo i audio oraz dane fotograficzne.  
 • Dane Kontaktowe obejmują imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres, numer faksu, adres e-mail oraz numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 • Dane Finansowe obejmują informacje o koncie bankowym i karcie płatniczej.
 • Dane dotyczące Transakcji obejmują informacje dotyczące płatności realizowanych na rzecz lub egzekwowanych od użytkownika oraz inne informacje dotyczące produktów i usług nabytych w naszej firmie.
 • Dane Techniczne obejmują adres internetowy (IP), login, typ i wersję przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki internetowej, system operacyjny i platformę, identyfikację sieci i urządzeń oraz inne technologie stosowane w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, produktów lub usług.
 • Dane Profilowe obejmują informacje biograficzne użytkownika, w tym informacje dotyczące obecności użytkownika w mediach społecznościowych, piastowane stanowisko/zawód, historię zakupów lub złożone zamówienia, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi udzielone w ankiecie. 
 • Dane dotyczące Użytkowania obejmują informacje o użytkowaniu strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane Marketingowe i Komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od naszej firmy oraz stron trzecich, a także preferencje komunikacyjne.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W celu przetwarzania danych możemy opierać się na różnych podstawach prawnych, w zależności od tego, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego. Podstawy prawne, na których się opieramy:

 • Zgoda: Gdy użytkownik udzielił nam jasnej, wyraźnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych w szczególnym celu.
 • Umowa: Gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezbędne w związku z zawarciem lub zamiarem zawarcia umowy z użytkownikiem, bądź gdy użytkownik poprosił nas o podjęcie specjalnych kroków przed zawarciem umowy bądź też w celu wykonania naszych praw i zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem.
 • Prawnie Uzasadniony Interes: Gdy wykorzystanie przez nas danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych lub uzasadnionych celów biznesowych strony trzeciej po osiągnięciu właściwej równowagi między nimi a naszymi prawami i swobodami (o ile nie istnieje dobry powód ochrony danych osobowych mający pierwszeństwo przed naszym uzasadnionym interesem).
 • Zobowiązanie Prawne: Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne zgodnie z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).

Stosujemy różne metody pozyskiwania danych od użytkownika i o użytkowniku, w tym metodę:

Bezpośredniego Kontaktu. Użytkownik może przekazać nam swoje dane dotyczące tożsamości, a także dane kontaktowe i finansowe, wypełniając formularz. Dane te może nam również przekazać w formie przesyłki pocztowej, wiadomości elektronicznej bądź też telefonicznie. Dotyczy to danych osobowych, które użytkownik podaje, gdy m.in. odwiedza jedno z naszych biur, bierze udział w naszych wydarzeniach, ubiega się o pracę, składa zamówienie na nasze produkty lub usługi, korzysta bądź subskrybuje nasze produkty lub usługi, prosi o informacje marketingowe, wypełnia formularze dotyczące marketingu i badań satysfakcji klientów, przekazuje naszym przedstawicielom swoją wizytówkę, prosi o pomoc lub wsparcie techniczne, przekazuje nam swoje opinie lub nawiązuje z nami kontakt.

Automatyczne technologie lub interakcje
Jeśli użytkownik korzysta ze strony internetowej lub produktów Hexagon Metrology Intelligence możemy automatycznie pobierać Dane Kontaktowe, Użytkowe i Techniczne. Firma Hexagon Metrology Intelligence pobiera tego rodzaju informacje, wykorzystując pliki cookies oraz inne technologie, np.oprogramowanie antypirackie i oprogramowanie licencjonowane. Korzystamy z narzędzi takich jak One Trust, aby zautomatyzować zarządzanie plikami cookies i umożliwić użytkownikowi kontrolę nad umieszczanymi na jego urządzeniu plikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika za pomocą narzędzia One Trust.

Aby uzyskać więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, o celu ich wykorzystywania lub aby przeglądać bądź zmieniać swoje bieżące preferencje dotyczące używania plików cookies wystarczy na naszych stronach internetowych aktywować wyskakujące okienko Preferencje Plików Cookies.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookies i celów do jakich są one wykorzystywane oraz aby przeglądać lub zmieniać odpowiednie preferencje wystarczy kliknąć tutaj

Dane pochodzące ze źródeł osób trzecich lub źródeł dostępnych publicznie. Możemy pozyskiwać dane osobowe od różnych stron trzecich: 

 • Dane Techniczne: od dostawców rozwiązań analitycznych.
 • Dane Kontaktowe, Finansowe i dotyczące Transakcji: od dostawców usług technicznych i płatniczych.
 • Dane Identyfikacyjne i Kontaktowe: od brokerów i agregatorów danych.
 • Dane Identyfikacyjne i Kontaktowe: ze źródeł dostępnych publicznie.

Użytkownik może również kontaktować się z nami na następujących platformach mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing i YouTube. Odpowiedni dostawca/właściel platformy społecznościowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę firmową na platformie mediów społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika przez dostawców platform społecznościowych należy przeczytać udostępnione przez nich informacje o ochronie danych osobowych. Mimo że uzyskujemy tylko anonimowe dane, media społecznościowe Facebook i LinkedIn udostępniają nam anonimowe statystyki i informacje na temat osób odwiedzających nasze strony firmowe na ich platformach. Hexagon Metrology Intelligence bierze udział w tym procesie, określając odpowiednie parametry.  Tego rodzaju przetwarzanie danych służy naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi związanemu z analizą rodzajów działań przeprowadzanych na naszej stronie internetowej i ulepszaniu naszej strony w oparciu o te ustalenia. Zawarliśmy z portalem społecznościowym Facebook i LinkedIn umowę o wspólnym przetwarzaniu danych w celu tworzenia tych statystyk i przeprowadzaniu badań oraz analiz. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z umowami o wspólnym przetwarzaniu danych:

Załącznik do umowy dotyczącej wpólnego przetwarzania danych zawartej z portalem społecznościowym LinkedIn

Załącznik do umowy dotyczącej wpólnego przetwarzania danych zawartej z portalem społecznościowym Facebook


Nasza firma może korzystać z jednego lub więcej wyżej wymienionych źródeł danych osobowych.  

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika

Zobowiązania umowne:

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane Finansowe
 • Dane dotyczące Transakcji
 • Dane Techniczne
 • Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Cele przetwarzania danych

Realizacja zobowiązań umownych względem użytkownika bądź jego firmy, np. rejestracja użytkownika jako nowego klienta, wysyłanie ofert, zarządzanie zamówieniami, dostarczanie produktów i świadczenie usług na rzecz lub przez firmę użytkownika, wystawianie faktur na dane firmy użytkownika lub płatność faktury na rzecz firmy użytkownika, powiadamianie użytkownika o zmianie naszych warunków, odpowiadanie na zgłoszenia serwisowe, organizacja spotkań w naszych biurach itp.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Umowa
 • Prawnie Uzasadniony Interes

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Udostępnimy dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład Grupy Hexagon.

Dane osobowe użytkownika przekazujemy również naszym dostawcom, partnerom biznesowym i pełnomocnikom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. dostawcom rozwiązań wspomagających zarządzanie relacjami z klientami.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak istnieją relacje biznesowe z firmą użytkownika.

Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z terminami ustawowymi i tak długo, jak to konieczne, aby realizować nasze zobowiązania prawne i umowy, a także rozwiązywać spory.

Marketing:

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane dotyczące Transakcji
 • Dane Techniczne
 • Dane Profilowe
 • Dane dotyczące Użytkowania
 • Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Cele przetwarzania danych

Informujemy użytkownika za pomocą różnorodnych środków (w tym za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowej, mediów społecznościowych bądź też osobiście) o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, które według nas mogą zainteresować użytkownika bądź jego firmę, bazując na informacjach o zrealizowanych zakupach i zainteresowaniu naszymi produktami.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Zgoda
 • Prawnie Uzasadniony Interes

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Udostępnimy dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład Grupy Hexagon.

Udostępniamy również dane osobowe użytkownika dostawcom i partnerom biznesowym oraz uprawnionym przedstawicielom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. dostawcom rozwiązań marketingowych.

Okres przechowywania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, o ile nie zrezygnuje on z ich przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego lub nie sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych, w przypadku gdy taki sprzeciw wobec przetwarzania danych ma pierwszeństwo nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Opienie, Komentarze i Oceny Użytkowników:

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane Techniczne
 • Dane Profilowe
 • Marketing i Komunikacja

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia badań dotyczących satysfakcji klienta w celu uzyskania informacji jak możemy ulepszyć nasze produkty i usługi oraz uzyskania opinii, komentarzy i ocen od naszych klientów, które następnie przechowywane są w naszej bazie, aby zapewnić wsparcie techniczne bądź realizację innych celów, a także do udoskonalenia oferowanych przez nas produktów, usług i oprogramowania.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Zgoda
 • Prawnie Uzasadniony Interes

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Osoby fizyczne mające dostęp do kanału marketingowego w ramach firmy Hexagon Manufacturing Intelligence lub poza firmą Hexagon Manufacturing Intelligence.

Okres przechowywania danych

Tak długo, jak to niezbędne, aż do cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych.

Rekrutacja:

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane Profilowe
 • Dane Techniczne
 • Do danych tych zaliczają się również informacje dotyczące zatrudnienia, informacje ogólne oraz wszelkie inne informacje zawarte w aplikacji o pracę, którymi użytkownik pragnie podzielić się z firmą Hexagon Manufacturing Intelligence.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie aplikacji o pracę w odniesieniu do stanowiska, o które ubiega się użytkownik.

Przetwarzanie aplikacji o pracę w odniesieniu do innych stanowisk, włącznie z przyszłymi ofertami pracy (o ile użytkownik nie poinformuje Hexagon Metrology Intelligence, iż nie chce, by firma przechowywała dane użytkownika do takich celów).

Komunikacja z użytkownikiem w związku z procesem rekrutacji.

Wzbogacenie informacji otrzymanych od użytkownika o informacje uzyskane od dostawcy danych strony trzeciej.

Ogólna administracja i zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) (jeśli użytkownik zostanie naszym pracownikiem).

Przeprowadzanie badań satysfakcji użytkowników.

Analiza i ocena aplikacji o pracę, włącznie z weryfikacją referencji zawodowych i życiorysu zawodowego kandydata.

Działanie zgodne z wymaganiami ładu korporacyjnego i przepisami prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Umowa
 • Zgoda
 • Prawnie Uzasadniony Interes
 • Zobowiązania Prawne

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Pracownicy Działu Kadr i inni pracownicy, a także dostawcy usług strony trzeciej zaangażowani lub wspomagający proces rekrutacji.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim, gdy jest to konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych lub by ustanawiać, egzekwować lub bronić naszych praw.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe zgodnie ze stosownymi zobowiązaniami ustawowymi lub przez okres 12 miesięcy od momentu obsadzenia stanowiska, o ile użytkownik nie postanowi inaczej, jednak nigdy nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

 

Zarządzanie, usprawnianie i ochrona interesów, stron internetowych, produktów oraz usług Hexagon Manufacturing Intelligence:

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane Techniczne
 • Dane Profilowe
 • Dane dotyczące Użytkowania

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych wymagane jest w celu udoskonalenia naszych produktów i zwiększenia komfortu użytkownika, w tym diagnostyki, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia technicznego, raportowania oraz hostingu danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Prawnie Uzasadniony Interes
 • Zgoda

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Osoby fizyczne mające dostęp do kanału marketingowego firmy Hexagon Manufacturing Intelligence. Osoby fizyczne użytkujące nasze produkty.

Okres przechowywania danych

Tak długo, jak to niezbędne, o ile użytkownik nie wniesie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i w sytuacji, gdy sprzeciw wobec przetwarzania danych ma pierwszeństwo przed naszym Uzasadnionym Interesem

 

Licencje i Zwalczanie Piractwa

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane Techniczne
 • Dane dotyczące Transakcji
 • Dane Profilowe
 • Dane dotyczące Użytkowania

Cele przetwarzania danych

Weryfikacja czy użytkownik spełnia warunki mającej zastosowanie umowy licencyjnej, wykrycie nieuprawnionego użytkownia oraz użytkowników oprogramowania, a także inne sposoby ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Prawnie Uzasadniony Interes

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Możemy przekazywać dane dotyczące użytkowania do naszych oddziałów, jak również naszym (i naszych oddziałów) wykonawcom (włącznie z partnerami dystrybucyjnymi), przedstawicielom, następcom prawnym i cesjonariuszom w związku z zapewnieniem przez naszą firmę (i nasze oddziały) zgodności licencyjnej i podjęciem wysiłków zmierzających do zwalczania piractwa, np. przekazanie danych dostawcom technologii antypirackiej, jak również firmom prawniczym i innym partnerom w dziedzinie egzekwowania prawa oraz dostawcom usług odpowiedzialnym za ochronę i egzekwowanie naszych praw własności intelektualnej.

Okres przechowywania danych

Tak długo, jak jest to konieczne do weryfikacji zgodności licencyjnej, wykrycia nieuprawnionego użytkowania oraz użytkowników oprogramowania, a także innej ochrony i egzekwowania naszych praw własności intelektualnej.

Zgodność z Przepisami Prawa:

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane dotyczące Tożsamości
 • Dane Kontaktowe
 • Dane Profilowe

Cele przetwarzania danych

Weryfikacja i kontrola klienta, aby umożliwić nam realizację naszych zobowiązań prawnych w związku ze świadczeniem usług i dostawą produktów jedynie do takich podmiotów, które zgodnie z przepisami prawa mogą otrzymywać takie usługi i produkty. Dostarczanie informacji do takich organów, które wymagają takich danych w celu zabezpieczenia i zdobycia wymaganych zezwoleń przez naszą firmę, umożliwiając kontynuację działań biznesowych Hexagon Metrology Intelligence.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Prawnie Uzasadniony Interes
 • Zobowiązania Prawne

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

Możemy przekazywać dane użytkownika do tych organów rządowych, które wymagają takich informacji, lub do platform kontroli bezpieczeństwa stron trzecich.

Okres przechowywania danych

Tak długo, jak to konieczne, aby otrzymać właściwe upoważnienia i zapewnić dostawę produktów lub usług.

 

** W przypadku, gdy firma Hexagon Manufacturing Intelligence zwróciła się do użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik w dowolnym momencie może cofnąć swoją zgodę, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: privacy.mi@hexagon.com

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA DO KRAJÓW TRZECICH

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych poza granice kraju użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego: przekazujemy dane użytkownika jedynie do odbiorcy, który znajduje się w kraju zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych określony przez Komisję Europejską lub uznaje standardowe klauzule umowne UE, po przeprowadzeniu przez nas oceny wpływu na przekazywanie danych i/lub wdrożeniu dodatkowych środków, które odbiorca może zastosować.
 
Przekazywanie danych z Wielkiej Brytanii: przekazujemy dane użytkownika jedynie do odbiorcy, który znajduje się w kraju zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych określony w brytyjskich przepisach dotyczących adekwatności, lub który podpisał Uzupełnienie do Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej, po przeprowadzeniu przez nas oceny wpływu na przekazywanie danych i/lub wdrożeniu dodatkowych środków, które odbiorca może zastosować.

TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

Celem niniejszego rozdziału jest dostarczenie informacji mieszkańcom stanu Kalifornia zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA).   

Dane osobowe obejmują również wszelkie informacje, które określają, dotyczą, opisują i w sposób racjonalny można je połączyć lub powiązać, pośrednio lub bezpośrednio, z "konsumentem" i "gospodarstwem domowym".  

Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkownika stronom trzecim. 

Jakie są prawa użytkownika?

Użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane osobowe użytkownika są przetwarzane. Użytkownik ma prawo poprosić o dostęp do swoich danych osobowych oraz poprosić naszą firmę o dostarczenie mu kopii takich danych.  Użytkownik jest uprawniony do korekty niepoprawnych danych osobowych, które go dotyczą, a w niektórych przypadkach może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec pewnych działań związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie lub usunięcie danych osobowych użytkownika może skutkować tym, że firma Hexagon Manufacturing Intelligence nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań względem użytkownika. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych - dane osobowe użytkownika zostaną wyodrębnione w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przeniesione do innego administratora danych. Firma Hexagon Manufacturing Intelligence nie zawsze jest zobowiązana do realizacji żądań użytkownika odnośnie usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub przeniesienia danych. Dodatkowe okoliczności, takie jak np.egzekwowanie prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wykonanie zobowiązania prawnego wymagającego przetwarzania danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych, mogą uzusadniać dalsze przetwarzanie danych przez firmę Hexagon Manufacturing Intelligence.  Firma Hexagon Manufacturing Intelligence oceni zasadność żądań użytkownika i poinformuje go o swojej decyzji, podając uzasadnienie.  W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez naszą firmę, w dowolnym momencie może cofnąć taką zgodę, bez podawania uzasadnienia. W przypadku cofnięcia zgody przez użytkownika niektóre dane osobowe (jedynie w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie wymagane) będą przechowywane na naszej liście "nie do kontaktu".

Użytkownik może zrealizować przysługujące mu prawa, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy.mi@hexagon.com.

Zastrzeżenia i Skargi

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence zapewnia odpowiednie wsparcie w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, komentarzy, sprzeciwów lub skarg dotyczących ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń bądź skarg odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika przez fimę Hexagon Manufacturing Intelligence, użytkownik ma prawo złożyć skargę w organie nadzorującym ochronę danych, jeśli obowiązujące przepisy prawa zapewniają takie środki prawne. Dane kontaktowe organów nadzoru ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym dostępne są tutaj.

Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych firmy Hexagon Manufacturing Intelligence możliwy jest w formie elektronicznej. Wiadomość należy wysłać na adres: privacy.mi@hexagon.com

Kontakt z Administratorem Danych

Wszelkie odniesienia w tekście do Grupy Hexagon (Hexagon Group) oznaczają Hexagon AB, Szwedzki Numer Rejestracyjny Firmy 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Sztokholm, Szwecja (hexagon.com), jednostki zależne i jednostki współkontrolowane, które są administratorem/administratorami danych osobowych użytkownika.  

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence działa w ramach macierzowej/dywizjonalnej struktury zarządzania i wszelkie odniesienia do niej oznaczają Hexagon Metrology AB, jej jednostki zależne oraz jednostki współkontrolowane. W związku z powyższym lokalizacja użytkownika i jego realacje biznesowe z firmą Hexagon Manufacturing Intelligence są niezwykle istotne dla określenia odpowiedniego administratora/administratorów danych osobowych użytkownika przetwarzanych w ramach Grupy Hexagon.

Inspektor ds. Ochrony Danych firmy Hexagon Manufacturing Intelligence będzie koordynował działania wraz z Inspektorami ds. Ochrony Danych innych oddziałów Hexagon, na czele których stanie Inspektor ds. Ochrony Danych całej Grupy. W ten sposób chronimy prawa użytkownika, którego dane te dotyczą.

Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych firmy Hexagon Manufacturing Intelligence możliwy jest w formie elektronicznej. Wiadomość należy wysłać na adres:privacy.mi@hexagon.com.  Po zgłoszeniu wniosku u Inspektora ds. Ochrony Danych użytkownik otrzyma pełne dane dotyczące właściwego administratora (administratorów) danych w ramach Grupy Hexagon, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Następnie użytkownik otrzyma dane osobowe i kontaktowe Inspektora ds. Ochrony Danych, gdy zostanie on wyznaczony przez odpowiedniego administratora danych.

Niniejsze informacje o polityce prywatności zostały ostatnio zmienione 9 listopada 2022 roku.