Hexagon Manufacturing Intelligence Division

Adatvédelmi Közlemény (korábban Adatvédelmi nyilatkozat)

A Hexagon Manufacturing Intelligence, („mi” vagy „minket” vagy „miénk”) tiszteletben tartja az Ön személyiségi jogait. Ez az adatvédelmi közlemény elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk, tesszük elérhetővé, tároljuk és továbbítjuk („dolgozzuk fel”) az Ön személyes adatait, és hogyan tájékoztatjuk Önt a jogairól. Az Önről feldolgozott személyes adatok függnek az Önnel való kapcsolattartástól, az Ön által használt termékektől, szolgáltatásoktól és funkcióktól, valamint az Ön tartózkodási helyétől.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok biztonságos kezelése és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartása mellett. Megfelelő fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől, felhasználástól, módosítástól és a jogosulatlan közzétételtől vagy hozzáféréstől. Az Ön személyes adataihoz csak korlátozott számú személy férhet hozzá. Személyes adataihoz kizárólag azok a velünk szerződött személyek férhetnek hozzá, akik az alább felsorolt célok érdekében kezelik az Ön személyes adatait.

Az Öntől begyűjtött adatok:

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve egy beazonosítható személyre vonatkozik.

Különféle személyes adatokat kezelhetünk Önről, az alábbiak szerint:

 • Azonosító adatok: ezek közé tartozik a keresztnév, leánykori név, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, titulus, születési dátum, nem, videó-, hang- és fényképes adatok. 
 • Kapcsolattartási adatok: a kapcsolattartási adatokhoz tartozik a teljes név, beosztás, munkahely, lakcím, faxszám, e-mail-cím, telefonszám és mobiltelefonszám.
 • Pénzügyi adatok: bankszámla- és bankkártya-adatok.
 • Tranzakciós adatok: tartalmazzák az Ön részére történő és az Öntől származó fizetések adatait, valamint az Ön által tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatait.
 • A műszaki adatok közé tartozik az internet protokoll (IP) cím, az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna beállítása és a földrajzi hely, a böngésző plug-in modulok típusa és verziója, az operációs rendszer és platform, a hálózat és az eszköz azonosítása, valamint a weboldalunk vagy termékeink eléréséhez használt eszközök egyéb technológiája.
 • A profiladatok az Önre vonatkozó életrajzi adatokat tartalmazzák, amelyek magukban foglalhatják a közösségi médiában való jelenlétének részleteit, az Ön munkakörét/beosztását, az Ön által végrehajtott vásárlásokat vagy megrendeléseket, az Ön iskolai végzettségét, korábbi szakmai tapasztalatait, készségeit és egyéb releváns információkat, amelyeket Ön a toborzási csatornáinkon megad nekünk, az Ön érdeklődési körét, preferenciáit, visszajelzéseit és a felmérésekre adott válaszait. 
 • A felhasználási adatok információkat tartalmaznak arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.
 • A marketing és kommunikációs adatok magukban foglalják az Ön preferenciáit a tőlünk és harmadik felektől származó marketing tevékenységgel kapcsolatosan, valamint az Ön kommunikációs preferenciáit.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Különféle jogalapokra támaszkodhatunk, attól függően, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel és miért. A következő jogalapokra támaszkodunk:

 • Hozzájárulás: Amelyben Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait egy adott célból kezeljük.
 • Szerződés: Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása egy olyan szerződéshez szükséges, amelyet Önnel kötni készülünk vagy kötöttünk, vagy azért, mert Ön arra kért minket, hogy tegyünk konkrét lépéseket a szerződés megkötése előtt, vagy azért, hogy gyakoroljuk jogainkat és teljesítsük az Önnel kötött szerződésből eredő kötelezettségeinket.
 • Jogos érdek: Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása szükséges ahhoz, hogy jogos üzleti célunkat vagy egy harmadik fél jogos üzleti célját teljesítsük, miután egyensúlyt teremtettünk az Ön jogai és szabadságai között (kivéve, ha az Ön személyes adatainak védelme kapcsán olyan nyomós ok áll fenn, amely felülírja jogos érdekeinket).
 • Jogi kötelezettség: Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak (nem ide értve a szerződéses kötelezettségeket).

Különböző módszereket használunk az Öntől származó és Önről szóló adatok gyűjtésére, többek között: 

Közvetlen interakciók. Ön megadhatja nekünk személyazonosító, kapcsolattartási és pénzügyi adatait űrlapok kitöltésével, illetve postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon történő kommunikáció során. Ide tartoznak azok a személyes adatok, amelyeket Ön többek között akkor ad meg, amikor felkeresi valamelyik irodánkat, részt vesz rendezvényeinken, jelentkezik egy álláshelyre, igényli termékeinket vagy szolgáltatásainkat, használja termékeinket vagy szolgáltatásainkat, vagy előfizet termékeinkre vagy szolgáltatásainkra, marketinginformációkat kér tőlünk, kitölti a marketing- és ügyfélfelmérésekkel kapcsolatos űrlapokat, átadja képviselőinknek névjegykártyáját, segítséget vagy technikai támogatást kér, visszajelzést ad nekünk vagy kapcsolatba lép velünk.

Automatizált technológiák vagy interakciók.
Miközben Ön használja a weboldalainkat vagy a termékeinket illetve szolgáltatásainkat, mi automatikusan gyűjthetünk kapcsolattartási és műszaki adatokat. Ezeket az információkat sütik és más technológiák, például kalózkodás elleni és licencmegfelelőségi szoftverek segítségével gyűjtjük. A One Trust cookie-kezelőt használjuk, hogy automatizálja a cookie-k kezelését, és lehetővé tegye az Ön számára, hogy ellenőrizze, mely cookie-k került elhelyezésre az eszközén. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a One Trust cookie-kezelőn keresztül adott meg.

Ha többet szeretne megtudni az általunk használt cookie-król, arról, hogy milyen célokra használjuk őket, és ha szeretné megtekinteni vagy megváltoztatni a weboldalainkon használt cookie-kkal kapcsolatos jelenlegi beállításait, kérjük, aktiválja a Cookie-beállítások felugró ablakot.

Ha többet szeretne megtudni az általunk használt cookie-król, arról, hogy azokat milyen célokra használjuk, illetve a vonatkozó preferenciák megtekintéséhez vagy módosításához,°kattintson ide

Harmadik felek vagy nyilvánosan elérhető források. Az alábbiakban meghatározottak szerint különböző harmadik felektől szerezhetünk be Önről személyes adatokat: 

 • Műszaki adatok: analitikai szolgáltatóktól.
 • Kapcsolattartási, pénzügyi és tranzakciós adatok: a műszaki és fizetési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól.
 • Személyazonossági és kapcsolattartási adatok: adatbrókerektől vagy adatgyűjtőktől.
 • Személyazonossági és kapcsolattartási adatok: nyilvánosan elérhető forrásokból.

A következő közösségimédia-platformokon is kapcsolatba léphet velünk: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing és YouTube. Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért kizárólag a mindenkori közösségi médiaplatform szolgáltatója felel, ha a közösségi médiaplatformunkon a vállalati oldalunkra látogat. Ha többet szeretne megtudni személyes adatainak a közösségi médiaplatformok szolgáltatói által történő kezeléséről, kérjük, olvassa el azok adatvédelmi nyilatkozatát. Bár kizárólag név nélküli adatokat kapunk, a Facebook és a LinkedIn anonim statisztikákat és betekintéseket nyújt a céges oldalak látogatóiról a platformjukon, és a vonatkozó paraméterek megadása révén részt veszünk ezeknek a feldolgozásában.  Ez a feldogozás a weboldalunkon tett lépések típusának elemzéséhez és oldalunk fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünket szolgálja. Megállapodást kötöttünk a Facebookkal és a LinkedInnel arról, hogy közös adatkezelőként létrehozunk statisztikákat és megállapításokat teszünk. További információkért kérjük, olvassa el a közös adatkezelői megállapodásokat:

LinkedIn közös adatkezelői kiegészítés

Facebook közös adatkezelői kiegészítés


A személyes adatok fent leírt forrásai közül egyet vagy többet is igénybe vehetünk. 

Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait

Szerződéses kötelezettségek:

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Pénzügyi adatok
 • Tranzakciós adatok
 • Műszaki adatok
 • Marketing és kommunikációs adatok

Az adatkezelés céljai

Az Önnel vagy az Ön cégével szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése, pl. új ügyfélként történő regisztráció, árajánlatok küldése, megrendelések kezelése, termékek és szolgáltatások nyújtása az Ön cégének vagy az Ön cégétől, cégének számlázása vagy egy cég számlájának kifizetése, értesítés a feltételeink változásáról, válaszadás az Ön szolgáltatási kéréseire, találkozók tartása irodáinkban stb.

Az adatkezelés jogalapja

 • Szerződés
 • Jogos érdek

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Hexagon csoporton belüli vállalatokkal.

Az Ön személyes adatait megosztjuk beszállítókkal, üzleti partnerekkel és jogi képviselőkkel is, akik a nevünkben olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint például az ügyfélkapcsolat-kezelési megoldások.

Megőrzési időszak

Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg a cégével fennáll az üzleti kapcsolat.

Az Ön adatait a vonatkozó törvényes elévülési időszakok alatt, valamint a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodások érvényesítéséhez szükséges ideig megőrizzük és felhasználjuk.

Marketing

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Tranzakciós adatok
 • Műszaki adatok
 • Profiladatok
 • Felhasználási adatok
 • Marketing és kommunikációs adatok

Az adatkezelés céljai

Az Ön tájékoztatása valamely módon (többek között e-mailben, telefonon, szöveges üzenetben, közösségi médiában vagy személyesen) termékeinkről, szolgáltatásainkról, kiadványainkról és rendezvényeinkről, amelyekről úgy gondoljuk, hogy korábbi vásárlások és a termékeink iránt mutatott érdeklődés alapján érdekelhetik Önt és vállalatát.

Az adatkezelés jogalapja

 • Hozzájárulás
 • Jogos érdek

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

Az Ön személyes adatait megosztjuk a Hexagon csoporton belüli vállalatokkal.

Az Ön személyes adatait megosztjuk olyan beszállítókkal, üzleti partnerekkel és jogi képviselőkkel is, akik a nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, ilyenek lehet például a marketing megoldásokat szolgáltató cégek.

Megőrzési időszak

Személyes adatait feldolgozzuk, kivéve, ha Ön elutasítja a közvetlen marketing célú feldolgozást, vagy ha tiltakozik az adatfeldolgozás ellen, és a tiltakozása felülírja jogos érdekeinket.

 

Vásárlói vélemények, megjegyzések és értékelések:

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Műszaki adatok
 • Profiladatok
 • Marketing és kommunikáció

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés az ügyfél-elégedettségi felmérések elvégzése érdekében szükséges, hogy visszajelzést kapjunk arról, hogyan tudnánk javítani termékeinken és szolgáltatásainkon, valamint azért, hogy beszerezzük ügyfeleink visszajelzéseit, megjegyzéseit és véleményét, és hogy az ügyfélbázisunknak véleményt adjunk termékeinkről, szolgáltatásainkról és szoftvereinkről, akár támogatásként, akár más módon.

Az adatkezelés jogalapja

 • Hozzájárulás
 • Jogos érdek

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

Azok a személyek, akik a Hexagon Manufacturing Intelligence vállalaton belülről vagy kívülről hozzáférnek bármely marketingcsatornához.

Megőrzési időszak

Ameddig szükséges, kivéve, ha Ön visszavonja a hozzájárulását vagy tiltakozik a feldolgozás ellen.

Toborzás:

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Profiladatok
 • Műszaki adatok
 • Továbbá a foglalkoztatással kapcsolatos adatok, háttérinformációk és minden egyéb olyan információ, amelyet a jelentkezési lapján megoszt velünk.

Az adatkezelés céljai

Az Ön jelentkezésének elbírálása egy olyan munkakörrel kapcsolatban, amelyre Ön jelentkezett.

Az Ön jelentkezésének mérlegelése más munkakörökkel kapcsolatban, beleértve a jövőbeni állásajánlatokat is (kivéve, ha Ön úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné, ha ilyen célokból megőriznénk az adatait).

Az Önnel való kommunikáció a felvételi eljárással kapcsolatban.

Az Öntől kapott információk kiegészítése külső adatszolgáltatóktól kapott információkkal.

Általános HR-adminisztráció és -menedzsment (amennyiben Ön munkavállalónk lesz).

Elégedettségi felmérések elvégzése.

Az Ön jelentkezésének elemzése és értékelése, beleértve a munkaügyi referenciát/referenciákat és a háttérellenőrzéseket.

A vállalatirányítási és jogi követelményeknek való megfelelés.

Az adatkezelés jogalapja

 • Szerződés
 • Hozzájárulás
 • Jogos érdek
 • Jogi kötelezettség

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

HR-csapatok, valamint a toborzási folyamatban részt vevő vagy azt támogató egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatók.

Személyes adatait más harmadik feleknek is átadhatjuk, amennyiben ez szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, illetve törvényes jogaink megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.

Megőrzési időszak

Az adatokat a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően, vagy a pozíció betöltését követő 12 hónapig őrizzük meg, kivéve, ha Ön másként rendelkezik, de 24 hónapnál soha nem tovább.

 

Üzleti tevékenységünk, weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink kezelése, javítása és védelme érdekében:

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Műszaki adatok
 • Profiladatok
 • Felhasználási adatok

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelésre a termékeink és az ügyfélélmény javítása érdekében van szükség, ami magában foglalja a hibaelhárítást, az adatelemzést, a tesztelést, a rendszerkarbantartást, a támogatást, a jelentéstételt és az adatok tárolását.

Az adatkezelés jogalapja

 • Jogos érdek
 • Hozzájárulás

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

A Hexagon Manufacturing Intelligence bármely marketingcsatornájához hozzáférő személyek. A termékeinket használó személyek.

Megőrzési időszak

Ameddig szükséges, kivéve, ha Ön nem járul hozzá az adatkezeléshez, és ez felülírja jogos érdekeinket.

 

Kalózkodás elleni küzdelem és licencmegfelelőség:

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Műszaki adatok
 • Tranzakciós adatok
 • Profiladatok
 • Felhasználási adatok

Az adatkezelés céljai

Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó esetében teljesülnek-e a vonatkozó licencszerződés feltételei, a szoftverek jogosulatlan használatának, illetve a jogosulatlan felhasználóknak az azonosítása, valamint a szellemi tulajdonjogok védelme és érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • Jogos érdek

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

Megoszthatjuk az Ön adatait társvállalkozásainkkal, alvállalkozóinkkal (és társvállalkozásaink alvállalkozóival, beleértve a csatornapartnereket), ezek képviselőivel, jogutódjaival és megbízottjaival a licenceknek való megfeleléssel és a kalózkodás elleni küzdelemmel kapcsolatos célok érdekében (beleértve a társvállalkozásainkat is), ilyen például az adatok megosztása a kalózkodás elleni védelmet szolgáló technológiák szállítóival, valamint a szellemi tulajdonjogaink védelméért és érvényesítéséért felelős ügyvédi irodákkal és más jogérvényesítő partnerekkel és szolgáltatókkal.

Megőrzési időszak

A licencekkel kapcsolatos megfelelés ellenőrzéséhez, a szoftverünk jogosulatlan használatának és a jogosulatlan felhasználóknak az azonosításához, valamint szellemi tulajdonjogaink egyéb módon történő védelméhez és érvényesítéséhez szükséges ideig.

Jogi megfelelés:

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

 • Azonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Profil adatok

Az adatkezelés céljai

Ügyfélszűrés elvégzése annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni jogi kötelezettségeinknek, és csak azoknak a személyeknek nyújtsunk termékeket és szolgáltatásokat, akik számára jogszerűen engedélyezett a vonatkozó termékek és szolgáltatások igénybevétele. Információk szolgáltatása az ezt igénylő hatóságoknak annak érdekében, hogy az üzleti tevékenységünk folytatásához szükséges engedélyeket beszerezhessük.

Az adatkezelés jogalapja

 • Jogos érdek
 • Jogi kötelezettség

A személyes adatok címzettjei (vagy címzettek kategóriái)

Megoszthatjuk az Ön adatait külső szűrőplatformokkal, vagy olyan kormányzati hatóságokkal, amelyeknek szükségük van ezekre az információkra.

Megőrzési időszak

A megfelelő engedélyek beszerzéséhez és a termékek leszállításához vagy a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges ideig.

 

**Amennyiben a Hexagon Manufacturing Intelligence kérte az Ön hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához, ezzel kapcsolatban Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az alábbi e-mail címen: privacy.mi@hexagon.com.

AZ ÖN  SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA

Amennyiben az Ön személyes adatait az Ön hazáján kívülre továbbítjuk, beleértve a rendelkezésre bocsátást is, a továbbítás meg fog felelni a vonatkozó jogszabályoknak.

Az Európai Gazdasági Térségből történő továbbítás esetén: az Ön adatait csak olyan címzettnek továbbítjuk, amely vagy olyan országban található, amely az Európai Bizottság által meghatározott megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, vagy amely uniós általános szerződési feltételeket kötött velünk, miután adattovábbítási hatásvizsgálat és/vagy kiegészítő intézkedések végrehajtása révén megbizonyosodtunk arról, hogy a címzett képes megfelelni ezeknek.
 
Nagy-Britanniából történő továbbítás esetén: az Ön adatait csak olyan címzettnek továbbítjuk, aki vagy olyan országban található, amely az Egyesült Királyság megfelelőségi rendeleteiben meghatározottak szerint megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, vagy az EU általános szerződési feltételeihez nemzetközi adattovábbítási kiegészítést kötött velünk, miután az adattovábbítás hatásvizsgálatával és/vagy kiegészítő intézkedések végrehajtásával biztosítottuk, hogy a címzett képes megfelelni ezeknek.

CSAK KALIFORNIAI LAKOSOK SZÁMÁRA 

E szakasz célja, hogy a kaliforniai fogyasztóvédelmi törvény (CCPA) értelmében tájékoztatást nyújtson a kaliforniai lakosok számára.   

Személyes adatnak minősül továbbá minden olyan információ, amely az itt meghatározottak szerinti azonosít egy „fogyasztót” vagy „háztartást”, arra vonatkozik, azt leírja, illetve észszerű módon közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolatba hozható vele. 

Nem adjuk és nem is fogjuk eladni az Ön személyes adatait harmadik félnek. 

Melyek az Ön jogai?

Önnek joga van tudni, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önnek kapcsolatban. Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, és kérheti, hogy az ilyen adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsássuk.  Ön jogosult az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok helyesbítésére, és bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatait töröljük. Önnek joga van továbbá kifogást emelni személyes adatainak bizonyos kezelése ellen, és kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Személyes adatainak korlátozása vagy törlése azt eredményezheti, hogy a Hexagon Manufacturing Intelligence nem tudja teljesíteni az Ön felé vállalt kötelezettségeit. Önnek joga van továbbá az adatok hordozhatóságát kérni olyankor, amikor az Ön személyes adatait gépileg olvasható formátumban kivonjuk és továbbítjuk egy másik adatkezelőnek. A Hexagon Manufacturing Intelligence nem minden esetben köteles eleget tenni az Ön törlésre, korlátozásra, kifogásra vagy adathordozhatóságra vonatkozó kérésének. További körülmények, mint például a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, az uniós vagy tagállami jog által előírt jogi kötelezettségnek való megfelelés, illetve a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges adatkezelés indokolhatja a Hexagon Manufacturing Intelligence további adatkezelését.  A Hexagon Manufacturing Intelligence értékeli az Ön kérelmének jogosultságát, és tájékoztatja Önt a Hexagon Manufacturing Intelligence döntéséről és a vonatkozó indoklásról.  Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, bizonyos személyes adatait (csak a feltétlenül szükséges mértékben) a „ne lépjünk kapcsolatba” listánkon tároljuk.

Jogait e-mailben gyakorolhatja a következő címen: privacy.mi@hexagon.com.

Kifogások és panaszok

Támogatjuk Önt bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, aggodalommal, észrevétellel, kifogással vagy panasszal kapcsolatban. Ezenkívül joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ilyen jogorvoslatot biztosítanak. Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi felügyeleti hatóságainak elérhetőségei itt találhatók.

Az adatvédelmi tisztviselő személye

A Hexagon Manufacturing Intelligence adatvédelmi tisztviselője a következő címen érhető el: privacy.mi@hexagon.com

Az adatkezelő személye

A Hexagon Csoportra való hivatkozás a Hexagon AB céget, svéd cégjegyzékszám: 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Stockholm, Svédország (hexagon.com), annak leányvállalatait és ellenőrzött közös vállalkozásait jelenti, amelyek az Ön személyes adatainak közös adatkezelői. 

A Hexagon Manufacturing Intelligence mátrix/divíziós struktúrában működik, és az erre való hivatkozás a Hexagon Metrology AB-t, annak leányvállalatait és ellenőrzött közös vállalatait jelenti. Ebből következik, hogy az Ön tartózkodási helye és a Hexagon Manufacturing Intelligence vállalattal fennálló üzleti kapcsolata alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy a Hexagon csoporton belül mely szervezet kezeli az Ön személyes adatait.

A Hexagon Manufacturing Intelligence adatvédelmi tisztviselője egyeztet a Hexagon más részlegeinek adatvédelmi tisztviselőivel, akiket a Csoport adatvédelmi tisztviselője vezet, annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön mint érintett alany jogait.

A Hexagon Manufacturing Intelligence adatvédelmi tisztviselője a következő címen érhető el:privacy.mi@hexagon.com.  A Hexagon Manufacturing Intelligence adatvédelmi tisztviselőhöz intézett kérésére Ön megkapja a Hexagon Csoporton belül az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős illetékes adatkezelő(k) teljes körű adatait. Megadjuk továbbá bármely olyan adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, amennyiben a megfelelő adatkezelő kijelölt ilyen személyt.

A jelen Adatvédelmi közleményt legutóbb 2022. november 9-én módosították.