Divizia Hexagon Manufacturing Intelligence

Politică de confidențialitate (denumită anterior Declarație de confidențialitate)

Hexagon Manufacturing Intelligence, („noi” sau „nouă” sau „nostru”) vă respectă confidențialitatea. Această declarație de confidențialitate explică modul în care colectăm, stocăm, utilizăm, divulgăm, păstrăm și transferăm („prelucrăm") datele dumneavoastră cu caracter personal și vă informează cu privire la drepturile dumneavoastră. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm depind de contextul interacțiunilor dumneavoastră cu noi, de produsele, serviciile și funcțiile pe care le utilizați și de locația dumneavoastră.

Ne angajăm să prelucrăm în condiții de securitate și siguranță datele cu caracter personal și să respectăm legislația aplicabilă privind protecția datelor. Am implementat măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, utilizării, modificării accidentale sau ilegale, precum și a divulgării sau accesării neautorizate. Numărul de persoane care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat. Doar persoanele asociate nouă și care trebuie să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu scopurile de mai jos vor avea acces la astfel de date.

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect.

Putem prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, după cum urmează:

 • Datele de identitate includ prenumele, numele de fată, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator similar, formula de adresare, data nașterii, sexul, date video, audio și fotografice. 
 • Datele de contact includ, numele complet, poziția postului, locul de muncă, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail și numerele de telefon și telefon mobil.
 • Datele financiare includ detalii despre contul bancar și cardul de plată.
 • Datele privind tranzacțiile includ detalii despre plățile efectuate către și de dumneavoastră și alte detalii despre produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi.
 • Datele tehnice includ adresa Internet Protocol (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul de operare și platforma, identificarea rețelei și a dispozitivului și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa site-ul nostru web sau produsele noastre.
 • Datele de profil includ informații biografice despre dumneavoastră, care pot cuprinde detalii despre prezența dumneavoastră pe rețelele sociale, denumirea postului/funcția dumneavoastră, achizițiile sau comenzile făcute de dumneavoastră, interesele dumneavoastră, preferințele, feedbackul și răspunsurile date de dumneavoastră în cadrul sondajelor. 
 • Datele cu privire la utilizare includ informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, produsele și serviciile noastre.
 • Datele de marketing și comunicare includ preferințele dumneavoastră referitoare la primirea de materiale marketing de la noi și terții noștri și preferințele dumneavoastră de comunicare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Există temeiuri juridice diferite pe care ne putem baza, în funcție de tipul informațiilor cu caracter personal pe care le prelucrăm și motivul prelucrării acestora. Temeiurile juridice pe care ne bazăm sunt:

 • Consimțământ: În cazul în care ne-ați dat consimțământul clar și explicit pentru ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un anumit scop.
 • Contract: În cazul în care utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru un contract pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, ori pentru că ne-ați cerut să luăm măsuri specifice înainte de a încheia un contract sau pentru ca noi să ne putem exercita drepturile și îndeplini obligațiile contractuale cu dumneavoastră.
 • Interes legitim: În cazul în care utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini un scop comercial legitim sau scopul comercial legitim al unui terț, după compararea cu drepturile și libertățile dumneavoastră (cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a proteja informațiile dumneavoastră cu caracter personal care prevalează asupra interesului nostru legitim).
 • Obligație legală: În cazul în care utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca noi să respectăm legislația (fără includerea obligațiilor contractuale).

Utilizăm diferite metode de colectare a datelor de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin: 

Interacțiuni directe. Ne puteți oferi datele dumneavoastră de identitate, de contact, financiare, de profil, de marketing și comunicații prin completarea formularelor sau prin corespondarea cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în alt mod. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când, printre altele, vizitați unul dintre birourile noastre, participați la evenimentele noastre, solicitați un loc de muncă, aplicați pentru produsele sau serviciile noastre, utilizați sau vă abonați la produsele sau serviciile noastre, solicitați informații de marketing de la noi, completați formularele în contextul sondajelor de marketing și ale clienților, furnizați reprezentanților noștri cartea de vizită, solicitați consultanță sau asistență tehnică, ne oferiți feedback sau ne contactați.

Tehnologii sau interacțiuni automatizate.
În timp ce interacționați cu site-urile noastre web este posibil să colectăm automat date de contact, date de utilizare și date tehnice. Colectăm aceste informații utilizând module cookie și alte tehnologii, cum sunt software-urile anti-piraterie și de conformitate a licențelor. Folosim managerul de module cookie One Trust pentru a automatiza gestionarea modulelor cookie și vă permite să controlați ce module cookie sunt plasate pe dispozitivul dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră dat prin managerul de module cookie One Trust.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim, în ce scop sunt folosite și pentru a vizualiza sau modifica preferințele actuale cu privire la utilizarea modulelor cookie pe site-urile noastre web, vă rugăm să activați fereastra pop-up Preferințe privind modulele cookie.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim, în ce scop sunt folosite și pentru a vizualiza sau modifica preferințele dumneavoastră relevante, vă rugăm să vă revizuiți clic aici

Terți și surse aflate la dispoziția publicului. Putem obține date cu caracter personal despre dumneavoastră de la diverși terți, după cum urmează: 

 • Date tehnice: de la furnizori analitici.
 • Date de contact, financiare și despre tranzacții: de la furnizori de servicii tehnice și de plată.
 • Date de identitate și de contact: de la brokeri de date sau agregatori.
 • Date de identitate și de contact: din surse aflate la dispoziția publicului.

De asemenea, puteți interacționa cu noi pe următoarele platforme de social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing și YouTube. Furnizorul de platforme social media este responsabil exclusiv pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal când vizitați pagina firmei noastre pe platforma social media. Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către furnizorii platformelor social media, vă rugăm să citiți declarațiile lor privind protecția datelor. Deși obținem numai date anonime, Facebook și LinkedIn ne furnizează statistici anonime și informații despre vizitatorii paginilor companiei noastre de pe platformele lor și noi participăm la această prelucrare prin definirea parametrilor relevanți.  Această prelucrare servește interesului nostru legitim de a analiza tipurile de acțiuni întreprinse pe pagina noastră și de a ne îmbunătăți pagina pe baza acestor constatări. Am încheiat acorduri cu Facebook și LinkedIn privind prelucrarea ca operatori comuni pentru crearea acestor statistici și informații. Pentru mai multe informații, citiți acordurile privind operatorii comuni:

Anexă operatori comuni LinkedIn

Anexă operatori comuni Facebook


Ne putem baza pe una sau mai multe dintre sursele de date cu caracter personal descrise mai sus. 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Obligații contractuale:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date financiare
 • Date privind tranzacțiile
 • Date tehnice
 • Date de marketing și comunicare

Scopurile prelucrării

Îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale față de compania dumneavoastră, de ex. înregistrarea dumneavoastră ca nou client, trimiterea de oferte, gestionarea comenzilor, furnizarea de produse și servicii către sau de la compania dumneavoastră, facturarea companiei dumneavoastră sau plata unei facturi a companiei, notificarea dumneavoastră cu privire la modificările aduse termenilor noștri, răspunderea la solicitările dumneavoastră de servicii, derularea de întâlniri la sediile noastre etc.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Contract
 • Interes legitim

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu companii din cadrul Grupului Hexagon.

De asemenea, vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii, partenerii de afaceri și împuterniciții care prestează servicii în numele nostru, cum sunt furnizorii de soluții de gestionare a relațiilor cu clienții.

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră atâta timp cât avem o relație de afaceri cu compania dumneavoastră.

Vom păstra și folosi datele dumneavoastră în perioadele limită legale aplicabile și după cum este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a soluționa litigiile și pentru a pune în aplicare acordurile.

Marketing:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date privind tranzacțiile
 • Date tehnice
 • Date de profil
 • Date cu privire la utilizare
 • Date de marketing și comunicare

Scopurile prelucrării

Informarea dumneavoastră prin orice mijloace (inclusiv prin e-mail, telefon, mesaje text, social media sau în persoană) cu privire la produsele, serviciile, publicațiile și evenimentele noastre despre care credem că ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră și compania dumneavoastră, pe baza achizițiilor anterioare și a interesului manifestat pentru produsele noastre.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Consimțământ
 • Interes legitim

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu companii din cadrul Grupului Hexagon.

De asemenea, vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii, partenerii de afaceri și împuterniciții care prestează servicii în numele nostru, cum sunt furnizorii de soluții de marketing.

Perioada de păstrare

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cu excepția cazurilor în care renunțați la prelucrare în scopuri de marketing direct sau vă opuneți prelucrării și obiecția prevalează asupra interesului nostru legitim.

 

Mărturii ale clienților, comentarii și recenzii:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date tehnice
 • Date de profil
 • Marketing și comunicații

Scopurile prelucrării

Prelucrarea este necesară în scopul realizării de sondaje privind gradul de satisfacție a clienților, pentru a obține feedback privind modul în care ne putem îmbunătăți produsele și serviciile și pentru a obține mărturii ale clienților, comentarii și recenzii care furnizează evaluări pentru baza noastră de clienți în scopul susținerii, sau alte scopuri, a produselor, serviciilor și software-ului nostru.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Consimțământ
 • Interes legitim

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Persoane care accesează orice canal de marketing fie din cadrul Hexagon Manufacturing Intelligence, fie din afara Hexagon Manufacturing Intelligence.

Perioada de păstrare

Atât timp cât este necesar, cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul sau vă opuneți la prelucrare.

Recrutare:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date de profil
 • Date tehnice
 • De asemenea, detalii despre angajare, informații despre experiență și orice alte informații din candidatura dumneavoastră pe care alegeți să ni le comunicați.

Scopurile prelucrării

Pentru a lua în considerare candidatura dumneavoastră la funcția pentru care ați aplicat.

Pentru a lua în considerare candidatura dumneavoastră pentru alte funcții, inclusiv viitoare locuri de muncă vacante (cu excepția cazului în care ne-ați informat că nu doriți să păstrăm informațiile dumneavoastră pentru astfel de scopuri).

Pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la procesul de recrutare.

Pentru a îmbunătăți orice informații pe care le primim de la dumneavoastră cu informații obținute de la furnizori de date terți.

Conducerea și administrarea generală a resurselor umane (în cazul în care deveniți angajat).

Organizarea de sondaje privind gradul de satisfacție.

Analizarea și evaluarea candidaturii dumneavoastră, inclusiv verificarea recomandărilor și verificarea antecedentelor.

Respectarea cerințelor de guvernanță corporatistă și a celor legale.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Contract
 • Consimțământ
 • Interes legitim
 • Obligație legală

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Echipele de resurse umane și alți angajați și furnizori de servicii terți implicați sau care sprijină procesul de recrutare.

De asemenea, putem dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal și altor terți dacă este necesar pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale sau pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

Perioada de păstrare

Vom păstra datele în conformitate cu obligațiile legale aplicabile sau timp de 12 luni după ce postul a fost ocupat, cu excepția cazului în care ne indicați altfel și niciodată mai mult de 24 de luni.

 

Pentru a administra, îmbunătăți și proteja afacerea, site-urile web, produsele și serviciile noastre:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date tehnice
 • Date de profil
 • Date cu privire la utilizare

Scopurile prelucrării

Prelucrarea este necesară în scopul îmbunătățirii produselor noastre și a experienței clienților, aici fiind incluse remedierea defecțiunilor, analiza datelor, testarea, întreținerea sistemului, asistența, raportarea și găzduirea datelor.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Interes legitim
 • Consimțământ

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Persoane care accesează orice canal de marketing fie din cadrul Hexagon Manufacturing Intelligence. Persoane care folosesc produsele noastre.

Perioada de păstrare

Atât timp cât este necesar, cu excepția cazului în care obiectați cu privire la prelucrare, iar obiecția prevalează asupra interesului nostru legitim.

 

Anti-piraterie și conformitate a licențelor:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date tehnice
 • Date privind tranzacțiile
 • Date de profil
 • Date cu privire la utilizare

Scopurile prelucrării

Pentru a verifica conformitatea utilizatorilor cu termenii acordului de licență aplicabil, pentru a identifica utilizarea neautorizată și utilizatorii software-ului precum și pentru a proteja și aplica drepturile de proprietate intelectuală.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Interes legitim

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Putem partaja datele dumneavoastră cu afiliații noștri, precum și cu contractorii noștri (și ai afiliaților noștri) (inclusiv partenerii de distribuție), reprezentanții, succesorii și cesionarii noștri, în cadrul eforturilor noastre (și ale afiliaților noștri) de conformitate a licenței și eforturile de combatere a pirateriei, precum schimbul de date cu furnizorii de tehnologie anti-piraterie, precum și cu firme de avocatură și alți parteneri de asigurare a conformității și furnizori de servicii responsabili pentru protejarea și aplicarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală.

Perioada de păstrare

Atâta timp cât este necesar pentru a verifica conformitatea licenței, pentru a identifica utilizarea neautorizată și utilizatorii software-ului nostru precum și pentru a proteja și aplica drepturile noastre de proprietate intelectuală.

Conformitate legală:

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Date de identitate
 • Date de contact
 • Date despre profil

Scopurile prelucrării

Selectarea clienților astfel încât să ne putem îndeplinim obligațiile legale de a furniza produse și servicii numai celor autorizați din punct de vedere legal să primească astfel de produse și servicii. Furnizarea de informații autorităților care solicită acest lucru pentru a ne acorda permisiunile necesare continuării activității.

Temeiul juridic al prelucrării

 • Interes legitim
 • Obligație legală

Destinatarii (sau categoriile de destinatari) datelor cu caracter personal

Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu autorități guvernamentale care solicită aceste informații sau platforme de analiză terțe.

Perioada de păstrare

Atât timp cât este necesar pentru a obține autorizațiile necesare și a furniza produsul sau serviciul.

 

**În cazul în care Hexagon Manufacturing Intelligence v-a solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage oricând consimțământul contactându-ne la adresa de e-mail: privacy.mi@hexagon.com.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ  CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care transferăm, inclusiv punerea la dispoziție a datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara țării dumneavoastră de origine, transferul va respecta legislația aplicabilă.

În cazul transferurilor din Spațiul Economic European: vom transfera datele dumneavoastră numai către un destinatar aflat într-o țară care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, așa cum a fost stabilit de Comisia Europeană, sau care a convenit cu noi conformarea cu Clauzele contractuale standard UE după ce ne-am asigurat printr-o evaluare a impactului transferului de date și/sau prin implementarea de măsuri suplimentare că destinatarul le poate respecta.
 
Pentru transferurile din Regatul Unit: vom transfera datele dumneavoastră numai către un destinatar aflat într-o țară care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, așa cum a fost stabilit de reglementările Regatului Unit privind adecvarea sau a convenit cu noi conformarea cu Anexa pentru transferul internațional de date la Clauzele contractuale standard UE, după ce ne-am asigurat prin intermediul unei evaluări a impactului transferului de date și/sau prin implementarea de măsuri suplimentare că destinatarul o poate respecta.

NUMAI PENTRU REZIDENȚII DIN CALIFORNIA 

Scopul acestei secțiuni este de a oferi informații rezidenților din California în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor din California (CCPA).   

De asemenea, datele cu caracter personal includ orice informație care identifică, se referă la, descrie, poate fi asociată sau poate face o legătură, în mod rezonabil, direct sau indirect, cu un „consumator” sau o „gospodărie”, definite aici. 

Nu vindem și nu vom vinde datele dumneavoastră cu caracter personal către terți. 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul să știți ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și ne puteți solicita o copie a acestor date.  Aveți dreptul ca datele cu caracter personal incorecte referitoare la dumneavoastră să fie corectate și, în unele cazuri, puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune anumitor prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie limitată. Limitarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate avea ca rezultat faptul că Hexagon Manufacturing Intelligence nu își poate îndeplini angajamentele față de dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a solicita portabilitatea datelor, în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi extrase într-un format prelucrabil automat și transferate către un alt operator de date. Este posibil ca Hexagon Manufacturing Intelligence să nu aibă întotdeauna obligația de a se conforma solicitării venite din partea dumneavoastră de ștergere, restricție, obiecție sau portabilitate a datelor. Circumstanțe suplimentare, cum sunt exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, pot justifica extinderea prelucrării de către Hexagon Manufacturing Intelligence.  Hexagon Manufacturing Intelligence va evalua eligibilitatea solicitării dumneavoastră și vă va informa cu privire la decizia și motivele Hexagon Manufacturing Intelligence.  În cazul în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și fără nicio justificare. În cazul în care vă retrageți consimțământul, anumite date cu caracter personal (doar în măsura în care sunt absolut necesare) vor fi păstrate în lista noastră „nu contactați”.

Vă puteți exercita drepturile trimițând un e-mail la privacy.mi@hexagon.com.

Obiecții și reclamații

Vă oferim asistență în ceea ce privește întrebările, preocupările, comentariile, obiecțiile sau reclamațiile legate de confidențialitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea relevantă de supraveghere a protecției datelor, acolo unde legislația aplicabilă prevede o astfel de cale de atac. Datele de contact ale autorităților de supraveghere a protecției datelor din Spațiul Economic European sunt disponibile aici.

Identitatea responsabilului pentru protecția vieții private

Responsabilul pentru protecția vieții private de la Hexagon Manufacturing Intelligence poate fi contactat la: privacy.mi@hexagon.com

Identitatea operatorului de date

Referirea la Grupul Hexagon înseamnă că Hexagon AB, entitate suedeză cu numărul de înregistrare 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Stockholm, Suedia (hexagon.com), filialele sale și asociațiile în participațiune controlate sunt operatori asociați responsabili cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Hexagon Manufacturing Intelligence operează într-o structură de tip matrice/divizie, iar referirea la aceasta înseamnă Hexagon Metrology AB, filialele sale și asociațiile în participațiune controlate. Rezultă că locația și relația dumneavoastră de afaceri cu Hexagon Manufacturing Intelligence sunt esențiale în stabilirea operatorului relevant responsabil cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cadrul Grupului Hexagon.

Responsabilul pentru protecția vieții private de la Hexagon Manufacturing Intelligence se va coordona cu Responsabilii similari ai altor divizii Hexagon conduse de Responsabilul pentru protecția vieții private din partea Grupului, pentru a vă garanta drepturile în calitate de persoană vizată.

Responsabilul pentru protecția vieții private de la Hexagon Manufacturing Intelligence poate fi contactat la privacy.mi@hexagon.com.  La solicitarea dumneavoastră către Responsabilul pentru protecția vieții private de la Hexagon Manufacturing Intelligence, vi se vor furniza detalii complete despre operatorul relevant din cadrul Grupului Hexagon care este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult decât atât, vom furniza numele și datele de contact ale oricărui responsabil cu protecția datelor, acolo unde este desemnat de operatorul aplicabil.

Această Politică de confidențialitate a fost modificată ultima dată în 9 noiembrie 2022.