Hexagon-afdeling Manufacturing Intelligence

Privacyverklaring

Hexagon Manufacturing Intelligence ('we/wij' of 'ons' of 'onze') respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar maken, bewaren en overdragen ('verwerken') en u informeren over uw rechten. De persoonsgegevens die we over u verwerken, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons, de producten, diensten en functies die u gebruikt en uw locatie.

We zetten ons in om persoonsgegevens veilig te verwerken en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. We hebben passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, gebruik, wijziging en onbevoegde openbaarmaking of toegang. Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt. Alleen personen die aan ons gelieerd zijn en die uw persoonsgegevens moeten verwerken in overeenstemming met de onderstaande doeleinden, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

De gegevens die we over u verzamelen

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die direct of indirect betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u als volgt verwerken:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatiecode, titel, geboortedatum, geslacht, video-, audio- en fotogegevens.  
 • Contactgegevens omvatten volledige naam, functie, werklocatie, adres, faxnummer, e-mailadres en telefoon- en mobiele telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen van en aan u en overige gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt aangekocht.
 • Technische gegevens omvatten onder meer internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten browserplug-ins en -versies, besturingssysteem en -platform, netwerk- en apparaatidentificatie en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of producten.
 • Profielgegevens omvatten onder meer biografische gegevens over u, die informatie kunnen bevatten over uw aanwezigheid op sociale media, uw functietitel of baan, uw aankopen en bestellingen, onderwijsdiploma's, eerdere professionele ervaringsvaardigheden en andere relevante informatie die u aan ons verschaft via onze wervingskanalen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes. 
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten van ons en onze gelieerde partijen, en uw communicatievoorkeuren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende wettelijke gronden waarop wij ons kunnen beroepen, afhankelijk van welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. De rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren zijn:

 • Toestemming: Wanneer u ons duidelijk en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken.
 • Contract: Wanneer ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor een contract dat wij met u gaan sluiten of hebben gesloten, of omdat u ons verzocht hebt specifieke stappen te nemen alvorens een contract te sluiten, of om onze rechten uit te oefenen en onze verplichtingen uit te voeren onder enig contract met u.
 • Gerechtvaardigd belang: Wanneer ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtvaardigd zakelijk belang of het gerechtvaardigd zakelijk belang van een derde partij nadat deze op de hoogte zijn gesteld van uw rechten en vrijheden (tenzij er een goede reden is om uw persoonsgegevens te beschermen, die zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang).
 • Wettelijke verplichting: Wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om aan de wet te voldoen (met uitzondering van contractuele verplichtingen).

We gebruiken verschillende manieren om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact-, financiële, profiel-, marketing- en communicatiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u onder andere een van onze kantoren bezoekt, onze evenementen bijwoont, solliciteert voor een functie, onze producten of diensten aanvraagt, onze producten of diensten gebruikt of zich erop abonneert, marketinginformatie bij ons aanvraagt, formulieren in de context van marketing- en klantenenquêtes invult, onze vertegenwoordigers uw visitekaartje bezorgt, hulp of technische ondersteuning vraagt, ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties.
Wanneer u onze websites of producten gebruikt, kunnen wij automatisch contact-, gebruiks- en technische gegevens verzamelen. We verzamelen deze informatie door gebruik te maken van cookies en andere technologieën zoals antipiraterij- en licentienalevingssoftware. We gebruiken de OneTrust cookiemanager om het beheer van cookies te automatiseren en u in staat te stellen te bepalen welke cookies op uw apparaat worden geplaatst. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming, die u verstrekt via de OneTrust cookiemanager.

Activeer de pop-up cookievoorkeuren voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en om uw huidige voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze websites te bekijken of te wijzigen.

Klik hier voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en om uw relevante voorkeuren te bekijken of te wijzigen. 

Derde partijen of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen van verschillende externe partijen, zoals hieronder beschreven: 

 • Technische gegevens: van analytische aanbieders.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens: van aanbieders van technische en betalingsdiensten.
 • Identiteits- en contactgegevens: van gegevensmakelaars of aggregators.
 • Identiteits- en contactgegevens: uit openbaar beschikbare bronnen.

U kunt ook contact met ons opnemen op de volgende socialemediaplatforms: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing en YouTube. De betreffende aanbieder van het socialemediaplatform is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze bedrijfspagina op het socialemediaplatform bezoekt. Lees hun respectieve privacyverklaringen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de aanbieders van het socialemediaplatform. Hoewel we alleen anonieme gegevens verkrijgen, verstrekken Facebook en LinkedIn ons de anonieme statistieken en inzichten over de bezoekers van onze bedrijfspagina's op hun platforms en nemen we deel aan deze verwerking door de relevante parameters te bepalen.  Deze verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om de soorten handelingen die op onze pagina worden uitgevoerd te analyseren en onze pagina op basis van deze bevindingen te verbeteren. We zijn overeenkomsten aangegaan met Facebook en LinkedIn over de verwerking als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het aanmaken van deze statistieken en inzichten. Lees voor meer informatie de overeenkomsten voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:

Addendum gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken LinkedIn

Addendum gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Facebook


Wij kunnen gebruikmaken van een of meer van de hierboven beschreven bronnen van persoonsgegevens. 

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Contractuele verplichtingen:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Transactiegegevens
 • Technische gegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens

Beoogde doeleinden van de verwerking

Voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u of uw bedrijf, bv. u registreren als nieuwe klant, offertes sturen, orderadministratie, levering van producten en diensten aan of van uw bedrijf, uw bedrijf factureren of de factuur van een bedrijf betalen, u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden, reageren op uw serviceverzoeken, vergaderingen houden in onze kantoren, enz.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Contract
 • Gerechtvaardigd belang

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met bedrijven binnen de Hexagon Group.

We delen uw persoonsgegevens ook met leveranciers, zakenpartners en wettelijke vertegenwoordigers die namens ons diensten verlenen, zoals leveranciers van oplossingen voor klantenrelatiebeheer.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang de zakelijke relatie met uw bedrijf voortduurt.

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen en voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om de naleving van overeenkomsten te handhaven.

Marketing:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Transactiegegevens
 • Technische gegevens
 • Profielgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens

Beoogde doeleinden van de verwerking

U op enigerlei wijze informeren (onder meer via e-mail, telefoon, sms, sociale media of persoonlijk) over onze producten, diensten, publicaties en evenementen waarvan wij op basis van eerdere aankopen en getoonde belangstelling voor onze producten denken dat ze interessant voor u en uw bedrijf kunnen zijn.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met bedrijven binnen de Hexagon Group.

We delen uw persoonsgegevens ook met leveranciers, zakenpartners en wettelijke vertegenwoordigers die namens ons diensten verlenen, zoals leveranciers van marketingoplossingen.

Bewaartermijn

We verwerken uw persoonsgegevens, tenzij u geen toestemming geeft voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, of tenzij u bezwaar maakt tegen de verwerking en het bezwaar zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

 

Ervaringen, opmerkingen en recensies van klanten:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Technische gegevens
 • Profielgegevens
 • Marketing en communicatie

Beoogde doeleinden van de verwerking

De verwerking is nodig voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, om feedback te verkrijgen over hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren en om getuigenissen, opmerkingen en beoordelingen van klanten te verkrijgen en om onze klanten beoordelingen aan te bieden, al dan niet ter ondersteuning van onze producten, diensten en software.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

Personen die toegang hebben tot een marketingkanaal, hetzij binnen Hexagon Manufacturing Intelligence, hetzij buiten Hexagon Manufacturing Intelligence.

Bewaartermijn

Zo lang als nodig is, tenzij u uw toestemming voor de verwerking intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking.

Werving:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Profielgegevens
 • Technische gegevens
 • Ook arbeidsgegevens, achtergrondinformatie en alle andere informatie die u in uw sollicitatie met ons wilt delen.

Beoogde doeleinden van de verwerking

Om uw sollicitatie in overweging te nemen met betrekking tot een functie waarvoor u gesolliciteerd hebt.

Om uw sollicitatie in overweging te nemen met betrekking tot andere functies, inclusief toekomstige vacatures (tenzij u ons hebt laten weten dat u niet wilt dat wij uw gegevens voor dergelijke doeleinden bewaren).

Om met u te communiceren in verband met het sollicitatieproces.

Om informatie die wij van u ontvangen te verrijken met informatie die is verkregen van externe gegevensverstrekkers.

Algemene personeelsadministratie en -beheer (als u in dienst treedt).

Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken.

Analyse en beoordeling van uw sollicitatie, inclusief verificatie van arbeidsreferentie(s) en antecedentenonderzoek.

Voldoen aan corporate governance en wettelijke vereisten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Contract
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang
 • Contractuele verplichting

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

HR-teams en andere werknemers en externe dienstverleners die betrokken zijn bij of ondersteuning bieden bij het sollicitatieproces.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan andere externe partijen indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wettelijke verplichtingen of gedurende 12 maanden nadat de functie is vervuld, tenzij u ons iets anders opdraagt, en nooit langer dan een periode van 24 maanden.

 

Om ons bedrijf, onze websites, producten en diensten te beheren, te verbeteren en te beschermen:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Technische gegevens
 • Profielgegevens
 • Gebruiksgegevens

Beoogde doeleinden van de verwerking

De verwerking is nodig om onze producten en klantenervaringen te verbeteren, onder meer door het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

Personen die toegang hebben tot een marketingkanaal van Hexagon Manufacturing Intelligence. Personen die onze producten gebruiken.

Bewaartermijn

Zo lang als nodig is, tenzij u bezwaar maakt tegen de verwerking en het bezwaar zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

 

Antipiraterij en naleving van licenties:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Technische gegevens
 • Transactiegegevens
 • Profielgegevens
 • Gebruiksgegevens

Beoogde doeleinden van de verwerking

Om na te gaan of de gebruiker zich houdt aan de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst, om ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde gebruikers van software te identificeren, en anderszins om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen en te handhaven.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Gerechtvaardigd belang

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, alsmede met onze (en de aan ons gelieerde) partners (waaronder kanaalpartners), vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden, in verband met onze (en de aan ons gelieerde) activiteiten op het gebied van licentiehandhaving en piraterijbestrijding, zoals het delen van gegevens met leveranciers van piraterijbestrijdingstechnologie, alsmede met advocatenkantoren en andere handhavingspartners en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de bescherming en handhaving van onze intellectuele eigendomsrechten.

Bewaartermijn

Zo lang als nodig is om de naleving van licenties te controleren, ongeoorloofd gebruik en gebruikers van onze software te identificeren, en anderszins onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen en te handhaven.

Juridische naleving:

Persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Profielgegevens

Beoogde doeleinden van de verwerking

Om klanten te screenen, zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om alleen producten en diensten te leveren aan diegenen die wettelijk bevoegd zijn om dergelijke producten en diensten te ontvangen. Om informatie te verstrekken aan autoriteiten die daarom vragen, zodat wij de nodige toestemmingen kunnen verkrijgen om onze bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Gerechtvaardigd belang
 • Contractuele verplichting

Ontvangers (of categorieën van ontvangers) van de persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens delen met overheidsinstanties die deze informatie nodig hebben of met onderzoeksplatforms van andere partijen.

Bewaartermijn

Zo lang als nodig is om de juiste vergunningen te verkrijgen en de levering van het product of de dienst uit te voeren.

 

**Indien Hexagon Manufacturing Intelligence uw toestemming heeft gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met het e-mailadres: privacy.mi@hexagon.com.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen, met inbegrip van het beschikbaar stellen ervan, buiten uw thuisland, zal de overdracht voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Voor overdracht vanuit de Europese Economische Ruimte: Wij dragen uw gegevens alleen over aan ontvangers die zich bevinden in een land dat een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt zoals bepaald door de Europese Commissie of dat met ons modelcontractbepalingen van de EU is aangegaan nadat we er aan de hand van een effectbeoordeling van de gegevensoverdracht en/of implementatie van aanvullende maatregelen voor hebben gezorgd dat de ontvanger kan naleven.
 
Voor overdracht vanuit het VK: Wij dragen uw gegevens alleen over aan ontvangers die zich bevinden in een land dat een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt zoals bepaald door de Britse adequaatheidsvoorschriften of dat met ons een internationaal addendum voor gegevensoverdracht voor de modelcontractbepalingen van de EU is aangegaan nadat we er aan de hand van een effectbeoordeling van de gegevensoverdracht en/of implementatie van aanvullende maatregelen voor hebben gezorgd dat de ontvanger kan naleven.

ALLEEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË, VS

Het doel van dit hoofdstuk is informatie te verstrekken aan ingezetenen van Californië, VS, overeenkomstig de California Consumer Protection Act (CCPA).   

Persoonsgegevens omvatten ook alle gegevens die een 'consument' of 'huishouden' identificeren, ermee verband houden, beschrijven, of er redelijkerwijs, zij het direct of indirect, mee in verband kunnen worden gebracht, zoals hierin bepaald.  

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen en zullen dat ook in de toekomst niet doen. 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken. U hebt het recht om te vragen uw persoonsgegevens in te zien en u kunt verzoeken dat wij u een kopie van die gegevens verstrekken.  U hebt recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en in sommige gevallen kunt u verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens en te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Hexagon Manufacturing Intelligence niet in staat is haar verplichtingen jegens u na te komen. U hebt ook het recht om overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken, waarbij uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat worden verzameld en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen. Hexagon Manufacturing Intelligence is niet altijd verplicht om te voldoen aan uw verzoeken tot verwijdering, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid van gegevens. Aanvullende omstandigheden, zoals de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen, kunnen verdere verwerking door Hexagon Manufacturing Intelligence rechtvaardigen.  Hexagon Manufacturing Intelligence zal de ontvankelijkheid van uw verzoek beoordelen en u informeren over de beslissing van Hexagon Manufacturing Intelligence en de motivering daarvoor.  Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken. Als u uw toestemming intrekt, zullen bepaalde persoonsgegevens (alleen voor zover die absoluut noodzakelijk zijn) worden bewaard op onze 'niet contacteren'-lijst.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy.mi@hexagon.com.

Bezwaren en klachten

Wij ondersteunen u bij vragen, zorgen, opmerkingen, bezwaren of klachten over gegevensprivacy. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming indien de toepasselijke wetgeving in een dergelijk rechtsmiddel voorziet. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming binnen de Europese Economische Ruimte vindt u hier.

Identiteit van de privacyfunctionaris

U kunt contact opnemen met de privacyfunctionaris van Hexagon Manufacturing Intelligence via: privacy.mi@hexagon.com

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwijzing naar Hexagon Group betekent dat Hexagon AB, Zweeds bedrijfsregistratienummer 556190-4771, Lilla Bantorget 15, Postbus 3692, SE-103 59 Stockholm, Zweden (hexagon.com), haar dochterondernemingen en gecontroleerde joint ventures de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens zijn. 

Hexagon Manufacturing Intelligence opereert binnen een matrix-/divisiestructuur en onder een verwijzing hiernaar wordt verstaan Hexagon Metrology AB, haar dochterondernemingen en gecontroleerde joint ventures. Hieruit volgt dat uw locatie en uw zakelijke relatie met Hexagon Manufacturing Intelligence van essentieel belang zijn bij het bepalen van de relevante verantwoordelijke(n) voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Hexagon Group.

De privacyfunctionaris van Hexagon Manufacturing Intelligence zal samenwerken met de privacyfunctionarissen van andere Hexagon-afdelingen onder leiding van de privacyfunctionaris van de groep, om uw rechten als betrokkene te kunnen waarborgen.

U kunt contact opnemen met de privacyfunctionaris van Hexagon Manufacturing Intelligence via privacy.mi@hexagon.com.  Op uw verzoek aan de privacyfunctionaris van Hexagon Manufacturing Intelligence zult u alle gegevens ontvangen van de relevante verwerkingsverantwoordelijke(n) binnen de Hexagon Group die verantwoordelijk is/zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien verstrekken wij de naam en de contactgegevens van een functionaris voor gegevensbescherming indien deze door de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke is aangesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 november 2022.