Bränsleceller för elbilar

Hexagon bidrar till utvecklingen av vätgasdrivna fordon med design- och tillverkningslösningar för säkrare och effektivare bränsleceller för elfordon

Kontakta oss

Bränslecellsfordon, eller bränslecellsdrivna fordon (FCEV) genererar energi genom den elektrokemiska reaktionen mellan väte och syre vars enda restprodukt är vatten. Dessa bränslecellsbatterier har länge ansetts vara framtiden för hållbar transport, eftersom de ger fordonen längre räckvidd och är lättare än elbatterier. 

Enligt marknadsundersökningsföretagetAllied Market Research värderades marknaden för bränslecellsdrivna fordon 2018 till 651,9 miljoner USD och förväntas nå 42 038,9 miljoner till 2026. Bränslecellsfordon börjar bli allt vanligare inom persontransport, flyg och inom den militära sektorn. Vissa analytiker tror att bränslecellsfordonen kommer att dominera fordonsmarknaden redan 2030. Ändå är utvecklingen av bränslecellsteknik som ett lättillgängligt och gångbart alternativ till bensin- och dieseldrivna förbränningsmotorer fortfarande en stor utmaning för tillverkarna.

Att optimera utformningen av bränsleceller till elektriska fordon för att erbjuda effektiv prestanda i en attraktiv prisklass kommer att vara den viktigaste skillnaden i långa loppet för att höja kundens acceptans av FCEV. Samtidigt som kostnaderna för utveckling och tillverkning minskar kommer också tekniken att bli ett mer attraktivt alternativ för den kommersiella transportsektorn. Design för tillverkningsbarhet och effektiva kvalitetssäkringslösningar är därför avgörande för att skapa en livskraftig kommersiell modell, liksom för att skapa ett övertygande business case för att installera vätgasdriven infrastruktur.

Tillverkning av bränslecellsdrivna fordon kräver ett antal unika delar och tillverkningstekniker, inklusive bipolära plattor, membranelektroder, katalytiska elektroder, väteinjektorer och vätetankar i kolfiber. Tillverkare behöver också anpassa andra mer typiska fordonskomponenter, som till exempel kylsystemen, så att de passar drivlinan till bränslecellsfordon.

Hexagons lösningar för simulering, tillverkning och inspektion stödjer tillverkare som arbetar med att utveckla nästa generations bränsleceller och bränslecellsdrivna fordon. Vår teknik ger tillverkarna data som de kan använda för att skynda på utvecklingen av nya innovationer – från termisk modellering för justering av kylsystem till en effektiv drift med bränsleceller till en anpassad tillverkning för att garantera att den nya tekniken är säker om en olycka inträffar. Våra kontaktfria inspektionslösningar kvalitetssäkrar intrikata och ömtåliga delar som t.ex. membranelektroder, och vår tomografimjukvara stödjer också icke-förstörande testning av den färdiga bränslecellen.