Måttinspektion av membranelektrodkomponenter för bränsleceller (MEA)

Kontaktfri optisk mätning av membranelektrodkomponenter (MEA) för tillverkare av bränsleceller för elfordon.

Kontakta oss

Ett bränslecellmembran som täcker elektrodkomponenterna
Bränsleceller med polymermembran är för närvarande ett fokusområde för tillämpningar av fordonsbränsleceller. Den kritiska komponenten av den här typen av bränslecell är membranelektrodkomponenten (MEA), som bidrar till att producera den elektrokemiska reaktionen som krävs för att separera elektroner. MEA är lagerindelad och innehåller ett antal olika materialtyper via själva membranet, katalysatorlager och gasdiffusionslager. 

En enskild MEA ser i princip ut som tunn folie som är bestruken på båda sidorna, och inuti pressas anod- och katodmembranen ihop med en inbyggd försegling. Beroende på den specifika användningen finns det olika storlekar på folien, och vissa kan vara upp till 1000 mm stora. Dessa sköra och känsliga filmer måste verifieras i en snabb, processorienterad mätprocedur.  

Membranelektroderna är vanligen bestrukna på olika områden, och båda sidorna måste ha inspekterats utan att skada folieytan. En koordinatmätmaskin med flera sensorer (CMM) med en mätvolym som rymmer stora 2D-delar och dedikerad visionsmätningsprogram tillhandahåller den idealiska lösningen. För tillverkare som producerar MEA:er i stor skala kan en koordinatmätmaskin som den här lätt integreras i mätprocessen, till exempel med en streckkodläsare för att starta programmet så att processen blir enkel och säker även för oerfaren personal. Processvalidering via programvara för statisk processkontroll kan även stödja effektiv produktion av membranelektrodkomponenter för bränsleceller för elfordon. 

Våra lösningar

Utforska Hexagons lösningar för att inspektera membranelektrodkomponenter för bränsleceller. 

Koordinatmätmaskiner med flera sensorer

CMM-sortimentet OPTIV M stöder den snabba, kontaktlösa mätningen som krävs för att inspektera membranelektrodkomponenter för bränsleceller för elfordon.

Programvara för visionsmätning

PC-DMIS erbjuder dedikerade funktioner för visionsmätning som förenklar delprogrammering för komponenter som membranelektrodkomponenter.

Statistiska analysverktyg

Programvara för statistisk processkontroll kan stödja kvalitetssäkring, kapacitetsutvärderingar och parameterbaserade processkontroller.