Ogniwa paliwowe pojazdów elektrycznych

Opracowanie systemu pobierania paliwa dla pojazdów napędzanych wodorem z rozwiązaniami do projektowania i produkcji bezpieczniejszych oraz bardziej wydajnych ogniw paliwowych pojazdów elektrycznych

Inteligentna technologia wspomagająca rozwój pojazdów napędzanych wodorem
Pojazdy wyposażone w wodorowe ogniwa paliwowe lub pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi (FCEV) wytwarzają energię za pomocą elektrochemicznej reakcji wodoru i tlenu, gdzie produkt uboczny stanowi woda. Ponieważ oferują dłuższy zasięg niż pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym i mają znacznie mniejszą masę, pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi postrzegane są jako przyszłość zrównoważonego transportu. 

Zgodnie z badaniami Allied Market Research wartość rynkowa pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi w 2018 roku wyniosła 651,9 miliona dolarów. Według prognoz do 2026 roku wartość ta ma zwiększyć się do 42 038,9 miliona dolarów. Niektórzy analitycy twierdzą, że pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi do 2030 roku zdominują sprzedaż na rynku motoryzacyjnym - obecnie dostrzegamy wzrost zainteresowania tymi pojazdami w sektorze wojskowym i lotniczym, a także w transporcie masowym. Jednak przekształcenie technologii ogniw paliwowych w dochodową, główną alternatywę dla silników spalinowych benzynowych i wysokoprężnych stanowi wyzwanie dla producentów.

Optymalizacja projektu ogniw paliwowych pojazdu elektrycznego zapewniająca wydajność w wyjątkowo atrakcyjnej cenie stanowić będzie główne kryterium wyróżniające w wyścigu o zwiększenie poziomu akceptacji klienta pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi do własnego użytku. Natomiast redukcja kosztów rozwoju i produkcji sprawi, że technologia ta będzie bardziej atrakcyjna dla transportu komercyjnego. Projekt opracowany pod kątem możliwości produkcji i wydajne rozwiązania do kontroli jakości są zatem kluczowe podczas tworzenia rentownego komercyjnego modelu i przekonującej analizy biznesowej dla infrastruktury opartej na zasilaniu wodorowym.

Produkcja pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi wymaga zastosowania wyjątkowych elementów i technologii produkcyjnych takich jak płyty bipolarne, elektrody membranowe, elektrody katalityczne, wtryskiwacze wodoru oraz wykonane z włókna węglowego zbiorniki wodoru. Producenci muszą również dostosować inne standardowe elementy motoryzacyjne do zespołu napędowego ogniwa paliwowego - np. systemy chłodzenia.

Rozwiązania do symulacji, produkcji i kontroli firmy Hexagon wspomagają producentów pracujących nad rozwojem następnej generacji ogniw paliwowych i pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Od modelowania termicznego w celu modyfikacji systemów chłodzenia zapewniających efektywne działanie z ogniskami paliwowymi po produkcję obudowy zapewniającej bezpieczeństwo tej nowej technologii w przypadku wypadku komunikacyjnego - nasza technologia dostarcza dane, które umożliwiają przyspieszenie innowacji. Bezdotykowe rozwiązania do kontroli firmy Hexagon zapewniają odpowiednią jakość złożonych i delikatnych części takich jak np. podzespoły elektrody membranowej. Natomiast nasze oprogramowanie do tomografii komputerowej wspomaga kontrolę nieniszczącą zmontowanych ogniw paliwowych.