Instalacja

Gwarancja Rzetelnej, Przeprowadzonej przez Ekspertów Instalacji Systemu Pomiarowego

Installation

W przypadku niektórych przenośnych systemów pomiarowych, takich jak ramiona pomiarowe, trackery laserowe, manualne systemy optyczne 3D, usługa instalacji nie jest wymagana. "Instalacja" tego rodzaju instrumentów pomiarowych ma miejsce podczas kursu szkoleniowego dla użytkowników, który organizowany jest przez wykwalifikowanych pracowników Hexagon Manufacturing Intelligence. Konfiguracja i personalizacja systemu przeprowadzana jest przed dostawą do klienta, w jednym z lokalnych specjalistycznych centrów serwisowych.

W przypadku innych systemów pomiarowych firma Heagon bierze odpowiedzialność za instalację maszyny z zachowaniem najwyższych standardów.

Urządzenia pomiarowe, takie jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM), systemy wizyjne i automatyczne centra pomiarowe, wymagają specjalnej instalacji zanim rozpoczną pracę.Dla większych maszyn, takich jak maszyny typu mostowego bądź wielkogabarytowe maszyny CMM typu portalowego, proces instalacji to zazwyczaj znacznie bardziej skomplikowany projekt, szczególnie w przypadku maszyn CMM typu mostowego (suwnicowego), które wymagają specjalnych fundamentów. Celem zespołu serwisowego Hexagon jest ochrona inwestycji klienta, dzięki czemu zyskuje on pewność, że jego maszyna zainstalowana jest w sposób właściwy, a sam proces przeprowadzony przez ekspertów.

W fazie poprzedzającej zakup firma Hexagon wyjaśnia klientowi wymagania dotyczące instalacji każdego produktu, aby miejsce instalacji było przygotowane i dostępne po dostarczeniu maszyny do klienta.

Instalacja, certyfikacja wydajności pomiarowej i pierwsze uruchomienie maszyny przeprowadzane są przez odpowiedni zespół serwisowy, który pozostaje do dyspozycji klienta zarówno w okresie gwarancyjnym maszyny, jak i po nim, w celu przeprowadzenia rutynowej konserwacji lub interwencji.

Gdy urządzenie pomiarowe jest  wprowadzane do procesu produkcji w automatycznym centrum  pomiarowym, Hexagon może zapewnić klientowi wsparcie w zakresie zarządzania projektem, niezbędne do koordynacji instalacji oraz integracji instrumentu pomiarowego w centrum produkcyjnym  - od fazy projektu po realizację 
i uruchomienie systemu.