Yeni Bir Standart: Ölçüm Kolları için ISO 10360-12

Taşınabilir Ölçüm Kollarının Sertifikalandırılmasında Yeni bir Standart

162 üye ülkesi bulunan Cenevre, İsviçre merkezli Uluslararası Standartlar Teşkilatı, endüstriyel sertifikalandırma konusundaki başlıca isimdir. ISO terimi bugün, her sektör için güvenilir sertifikalandırma anlamına gelen bir kısaltma halini almıştır.

ISO 10360 standartlar serisi ise, CMM'ler için kabul ve doğrulama testlerini tanımlar. Taşınabilir ölçüm kolu müşterilerimizden bazıları bu standarda zaten aşinadır, çünkü Absolute Arm Compact ölçüm kolunu birkaç yıl, doğrusal boyutların ölçümünde kullanılması planlanan CMM'ler için tipik bir standart olan ISO 10360-2 ile sertifikalandırma seçeneğiyle sunduk.

ISO 10360-12, Ekim 2016'da yayınlandı. Bu standart, Absolute Arm gibi mafsallı bir ölçüm kolunun dokunsal prob ölçümü işlevlerinin hassasiyetinin sertifikalandırılması için özel olarak tasarlanmıştır. Endüstrinin diğer liderleriyle birlikte Hexagon Manufacturing Intelligence temsilcileri de yayınlanmasından önce bu yeni standardı tanımlayan komitede yer aldılar.

Eylül 2018 itibariyle tüm yeni Absolute Arm'lar prob ölçümü işlevleri için standart olarak ISO 10360-12 ile sertifikalandırılmaktadır. Bu sertifikasyon, her kolun fabrikadan çıkmadan önce bir dizi kompleks testten geçmesini içeriyor. Her bir Absolute Arm konfigürasyonu için tanımlanmış tam ISO 10360-12 hassasiyet özelliklerine ürün serisi broşürümüzden[LINK]ulaşabilirsiniz.

Absolute-Arm_Calibration-bar_croped_600Bu sizin için ne anlama geliyor?
ISO 10360-12 standardı, bugüne kadar endüstri standardı görevi gören B89.4.22 sertifikasyonundan daha bütünseldir. Bu da, anlaşılması daha güç olabilen daha karmaşık bir sertifikalandırma süreci anlamına geliyor.

Sertifikasyonda, EUNI, PSIZE, PFORM and LDIAolarak bilinen dört hassasiyet değeri tanımlanmaktadır. Bu değerlerin her biri, bir taşınabilir ölçüm kolunun temas ölçüm doğruluğunun farklı bir yönünü temsil ediyor.

EUNI değeri, tekyönlü uzunluk ölçümlerinde maksimum izin verilen hatadır. Bu nedenle, ölçüm ihtiyaçlarının çoğunu en yakın şekilde yansıtır.

PSIZE değeri, bir kürenin çapını ölçerken maksimum izin verilen hatadır. Bu nedenle, eleman ölçümlerinin hassasiyetini gösterir.

PFORM
PFORM
değeri, bir kürenin şekli için maksimum izin verilen hatadır. Bu, kolun dağılım hassasiyetini tanımlayan bir değerdir.

LDIA
LDIA değeri, eksenin konumu için maksimum izin verilen hatadır. Bu, kolun tekrarlanabilirliğini temsil eder.

Bu sertifikasyonun çözümlenmesi, kullanıcıya net faydalar sağlar. Artık, belirli bir uygulama için hangi kolun daha iyi olduğu, öncelikle o uygulamaya yönelik ölçümün kilit unsuru belirlenerek daha doğru bir şekilde seçilebilir. Yine de bu, kompleks bir süreçtir.

Peki ya SPAT Nedir?
Açılımı Tek Nokta Eklemlenme Testi olan SPAT, ISO 10360-12 Ek D'de tanımlanmaktadır. Bu, standart için bir sertifikasyon değeri olmayıp sadece hızlı kontrollere yöneliktir, gerçek dünyadaki ölçümün hiçbir yönünü doğru şekilde yansıtmaz. Konik bir kalibrasyon küresi kullanır ve LDIA değeri ile daha doğru bir şekilde temsil edilen en temel tekrarlanabilirlik ölçümünü yansıtır.

Taşınabilir ölçüm kolunuzu SPAT kullanarak doğrulamaya başvurmanızın tek gerekçesi, uygun bir kalibrasyon küresinin mevcut olmamasıdır, ki Hexagon Manufacturing Intelligence müşterileri için böyle bir durum hiçbir zaman söz konusu olmamalıdır.

Tüm Absolute Arm'larda, ISO 10360-12 sertifikasyon değerleri tamamen izlenebilir. Absolute Arm'larımızın hassasiyeti istendiği zaman kullanıcıların kendisi tarafından kol ile birlikte gelen kalibrasyon küreleri kullanılarak kontrol edilebilir.

Absolute Arm'ınızın gereken hassasiyet aralığında olmadığı sonucuna ulaşırsanız, dünya çapındaki Hexagon Manufacturing Intelligence Servis Merkezlerinden ISO 10360-12  yeniden sertifikasyon hizmeti alabilirsiniz. Yeniden sertifikasyon için bölgenizdeki servis merkezine başvurduğunuzda, kolunuzu dünyanın başka bir bölgesine göndererek maruz kaldığınız çalışmama süresinin önüne geçmenize yardımcı olabiliriz.