Nová norma ISO 10360-12 pro ramena

Nová norma pro certifikaci přenosných měřicích ramen

New-Absolute-Arm-Launch_Sliders-for-Web_ISO_800x428

Organizace International Organisation for Standards, která sdružuje 162 členských zemí a sídlí ve švýcarské Ženevě, je hlavní institucí pokud jde o průmyslové certifikace. Termín ISO se stal synonymem spolehlivé certifikace v celé řadě sektorů.

Řada norem ISO 10360 definuje přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů. Někteří zákazníci s přenosnými měřicími rameny jsou již s touto normou možná obeznámeni, protože jsme několik let nabízeli rameno Absolute Arm Compact s možností certifikace dle normy ISO 10360-2, určené pro SMS používané k měření lineárních rozměrů.

V říjnu 2016 byla publikována norma ISO 10360-12. Tato norma je speciálně navržena pro certifikaci přesnosti dotykového měření měřicími rameny, jako je Absolute Arm. Zástupci společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence byli spolu s dalšími předními firmami v oboru členy výboru, který definoval předběžný návrh této nové normy.

Od září 2018 budou všechna nová ramena Absolute Arm standardně certifikována pro dotyková měření dle normy ISO 10360-12. Tato certifikace zahrnuje komplexní řadu zkoušek prováděných na každém ramenu předtím, než opustí továrnu. Úplnou specifikaci přesnosti dle normy ISO 10360-12 pro každou konfiguraci ramena Arm najdete v naší brožuře produktové řady.

Absolute-Arm_Calibration-bar_croped_600

Co to znamená pro vás?

Norma ISO 10360-12 zajišťuje kompletnější certifikaci než je certifikace B89.4.22, která byla doposud průmyslovým standardem. To ovšem také znamená, že se jedná o komplexnější certifikaci, které může být obtížnější porozumět.

Certifikace specifikuje čtyři hodnoty přesnosti, označované EUNI, PSIZE, PFORM a LDIA. Každá hodnota reprezentuje jiný aspekt přesnosti kontaktního měření pomocí přenosného měřicího ramena.

Hodnota EUNI je maximální povolená chyba pro jednosměrná měření délky. Odráží tudíž nejlépe většinu potřeb měření.

Hodnota PSIZE je maximální povolená chyba pro měření průměru koule. Označuje tudíž přesnost měření prvků.

PFORM
Hodnota PFORM je maximální povolená chyba pro měření tvaru koule. Tato hodnota definuje rozptylovou přesnost ramena.

LDIA
Hodnota LDIA je maximální povolená chyba při změně orientace sondy. Reprezentuje tedy opakovatelnost ramena.

Analýza této certifikace přináší uživateli zřetelné výhody – nyní je možné přesněji zhodnotit, které rameno je pro danou aplikaci lepší, když se napřed definuje nejdůležitější aspekt měření. Nicméně jde o komplexní proces.

Co je SPAT?

Single Point Articulation Test, neboli SPAT, je definován v normě ISO 10360-12 Dodatek D. Nejedná se o certifikační hodnotu pro tuto normu a je určen pouze pro rychlé kontroly – neodráží přesně žádný aspekt měření z reálného světa. Používá kuželový artefakt a reprezentuje velmi základní měření opakovatelnosti, které je lépe reprezentováno hodnotou LDIA.

Jediným důvodem ke kontrole přenosného měřicího ramena pomocí testu SPAT je, že není k dispozici vhodný kalibrační artefakt. To by ale nikdy neměl být případ zákazníků společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.

Pro každé rameno Absolute Arm jsou certifikační hodnoty dle normy ISO 10360-12 kompletně dohledatelné. Přesnost našich ramen Absolute Arm mohou uživatelé sami kdykoli zkontrolovat pomocí oficiálních kalibračních artefaktů, které dodáváme s každým ramenem.

Pokud zjistíte, že vaše rameno Absolute Arm nesplňuje očekávané specifikace přesnosti, bude možné provést opětovnou certifikaci podle normy ISO 10360-12 v libovolném servisním centru společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence po celém světě. Doufáme, že provedením opětovné certifikace v místním servisním centru vám pomůžeme zabránit zbytečným prostojům, které jsou spojené s dopravou ramena za účelem certifikace na jiné místo na světě.