Toewerken naar een nieuwe norm: ISO 10360-12 voor armen

Een nieuwe norm voor het certificeren van mobiele meetarmen

Contact opnemen

New-Absolute-Arm-Launch_Sliders-for-Web_ISO_800x428

De International Organisation for Standards (ISO) is de belangrijkste instelling voor wat betreft industriële certificeringen. 162 landen zijn er lid van en het hoofdkantoor staat in Genève in Zwitserland. De term ISO staat inmiddels garant voor betrouwbare certificeringen in velerlei verschillende sectoren.

De ISO 10360-normen werden opgesteld voor acceptatie en herverificatietests voor CMM's. Sommige klanten van mobiele meetarmen zijn wellicht al bekend met deze norm, aangezien we al een aantal jaar de Absolute Arm Compact bieden met de optie tot certificering conform ISO 10360-2, een norm die speciaal bedoeld is voor CMM's die gebruikt worden om lineaire maten te meten.

In oktober 2016 werd ISO 10360-12 gepubliceerd. Deze norm is speciaal ontworpen voor certificering van de nauwkeurigheid van de contacttastfuncties van een gearticuleerde arm-CMM zoals de Absolute Arm. Vertegenwoordigers van Hexagon Manufacturing Intelligence maakten samen met andere industrieleiders deel uit van de commissie die deze voorpublicatie van de nieuwe norm hebben opgesteld.

Vanaf september 2018 worden alle Absolute Armen gecertificeerd voor tastfuncties volgens ISO 10360-12. Deze certificering gaat gepaard met een aantal complexe tests met iedere arm voordat deze de fabriek verlaat. U vindt de volledige ISO 10360-12 nauwkeurigheidsspecificaties voor iedere configuratie van de Absolute Arm in onze brochure met ons productaanbod.

Absolute-Arm_Calibration-bar_croped_600

Wat betekent dit voor u?

De ISO 10360-12-norm is een completere certificering dan de B89.4.22-certificering, welke tot voorheen de industriële norm was. Dit betekent echter ook dat het een complexere certificering is, die lastiger te begrijpen kan zijn.

De certificering onderscheidt vier nauwkeurigheidsniveaus: EUNI, PSIZE, PFORM en LDIA. Al deze waarden vertegenwoordigen een verschillend aspect van de nauwkeurigheid van de contactmeting van een mobiele meetarm.

De EUNI-waarde is de maximaal toegestane afwijking voor unidirectionele lengtemetingen. Deze biedt daarom de meest nauwkeurige weerspiegeling van de meeste meetbehoeften.

De PSIZE-waarde is de maximaal toegestane afwijking voor het meten van de diameter van een bol. Deze toont daarom de nauwkeurigheid van kenmerkmetingen aan.

PFORM
De PFORM-waarde is de maximaal toegestane afwijking voor de vorm van een bol. Deze waarde geeft de dispersienauwkeurigheid van de arm aan.

LDIA
De LDIA-waarde is de maximaal toegestane afwijking voor de articulatie-locatie. Deze waarde staat voor de reproduceerbaarheid van de arm.

Het analyseren van deze certificering heeft duidelijke voordelen voor de gebruiker: het is nu mogelijk om nauwkeuriger te beoordelen welke arm beter is voor een bepaalde toepassing door eerst te bepalen wat het belangrijkste aspect is voor meting voor die specifieke toepassing. Dit is echter een ingewikkeld proces.

En hoe zit dat met SPAT?

Een Single Point Articulation Test of SPAT wordt beschreven in ISO 10360-12 bijlage D. Het is geen certificatiewaarde voor deze norm en is alleen bedoeld voor snelle controles; het geeft geen enkel aspect van echte metingen nauwkeurig weer. Het gebruikt een kegelvorm en vertegenwoordigt een zeer eenvoudige meting van herhaalbaarheid, die beter weergegeven wordt door de LDIA-waarde.

De enige reden om terug te vallen op het controleren van uw mobiele meetarm met SPAT is als er geen correct kalibratie-instrument beschikbaar is, wat nooit het geval zou mogen zijn voor klanten van Hexagon Manufacturing Intelligence.

Voor iedere Absolute Arm zijn de waarden van de ISO 10360-12-certificering volledig traceerbaar. De nauwkeurigheid van onze Absolute Arm kan altijd door de gebruiker zelf gecontroleerd worden met behulp van de officiële kalibratie-instrumenten die we met iedere arm meeleveren.

Als u ontdekt dat uw Absolute Arm zich buiten de verwachte nauwkeurigheidsgraad bevindt, is hercertificering naar ISO 10360-12 beschikbaar bij servicecentra van Hexagon Manufacturing Intelligence over de hele wereld. Door het hercertificeringsproces bij een plaatselijk servicecentrum onder te brengen, hopen we u te helpen om onnodige stilstandtijd te voorkomen die gepaard gaat met het rondsturen van uw arm over de hele wereld voor hercertificering.