Arbete enligt en ny standard: ISO 10360-12 för armar

En ny standard för certifiering av portabla mätarmar

Kontakta oss

New-Absolute-Arm-Launch_Sliders-for-Web_ISO_800x428

Med sina 162 medlemsländer och huvudkontor i Genève i Schweiz är Internationella standardiseringsorganisationen det främsta namnet när det kommer till industriella certifieringar. Termen ISO har vid det här laget blivit ett uttryck för tillförlitlig certifiering i en mängd olika sektorer.

Standardiseringsserien ISO 10360 är definierad för acceptans- och omverifieringstest för koordinatmätmaskiner (CMM). En del användare av portabla mätarmar kanske redan känner till denna standard, eftersom vi under några år har erbjudit Absolute Arm Compact med ett alternativ som innebär certifiering enligt ISO 10360-2, en standard som vanligtvis avser CMM som används för mätning av linjära dimensioner.

I oktober 2016 publicerades ISO 10360-12. Denna standard är specifikt designad för certifiering av precisionen hos kontaktprobningsfunktionerna hos en ledad mätarm som exempelvis Absolute Arm. Tillsammans med andra industriledare utgjorde representanter från Hexagon Manufacturing Intelligence en del av den kommitté som definierade förpublikationen av denna nya standard.

Från och med september 2018 kommer alla nya Absolute Arm att vara certifierade för probningsfunktioner med ISO 10360-12 som standard. Denna certifiering innefattar komplexa tester av varje arm innan den lämnar fabriken. Du kan hitta fullständiga noggrannhetsspecifikationer rörande standarden ISO 10360-12 för varje konfiguration av Absolute Arm i vår produktbroschyr.

Vad innebär detta för dig?

Standarden ISO 10360-12 är en mer komplett certifiering än certifieringen B89.4.22 som har varit industristandard fram till nu. Det innebär dock även att det är en mer komplex certifiering som kan vara mer utmanande att förstå.

Certifieringen specificerar fyra precisionsvärden, vilka betecknas EUNI, PSIZE, PFORM och LDIA. Vart och ett av dessa värden representerar en särskild aspekt rörande kontaktmätningsprecisionen hos en portabel mätarm.

Värdet EUNI är maximalt tillåtet fel för enkelriktade längdmätningar. Det speglar därför tydligast de flesta mätbehov.

Värdet PSIZE är maximalt tillåtet fel för mätning av diametern av en sfär. Det kännetecknar därför precisionen vid mätning av egenskaper.

PFORM
Värdet PFORM är maximalt tillåtet fel för formen av en sfär. Detta är ett värde som definierar spridningsprecisionen hos armen.

LDIA
Värdet LDIA är maximalt tillåtet fel för artikuleringsläget. Det representerar därför armens repeterbarhet.

Det finns fördelar för användaren i att analysera denna certifiering – det är nu möjligt att mer korrekt avgöra vilken arm som lämpar sig bättre för en specifik tillämpning genom att först definiera vilken mätaspekt som är den viktigaste för just den tillämpningen. Detta är dock en komplex process.

Vad innebär SPAT?

SPAT (Single Point Articulation Test) definieras i ISO 10360-12 Annex D. Det är inte ett certifieringsvärde för denna standard och är endast avsedd för snabba kontroller – det återger inte på ett korrekt sätt någon aspekt av mätningar i verkligheten. Det använder en konformad artefakt och representerar ett mycket förenklat mått på repeterbarhet, vilket representeras mer korrekt av värdet LDIA.

Det enda skälet att falla tillbaka på att använda SPAT vid kontroller av din portabla mätarm är när det inte finns någon lämplig kalibreringsartefakt tillgänglig, vilket aldrig borde vara fallet för kunder till Hexagon Manufacturing Intelligence.

För varje Absolute Arm är certifieringsvärdena för ISO 10360-12 helt och hållet spårbara. Precisionen hos våra mätarmar kan kontrolleras när som helst av användaren själv genom att använda de officiella kalibreringsartefakter som vi levererar med varje Absolute Arm.

Om du upptäcker att din Absolute Arm befinner sig utanför den förväntade precisionsgraden kommer omcertifiering till ISO 10360-12 att vara tillgänglig vid servicecenter för Hexagon Manufacturing Intelligence runtom i världen. Genom att förlägga omcertifieringsprocessen vid våra lokala servicecenter hoppas vi kunna hjälpa dig att undvika det onödiga driftstopp som det innebär att skicka iväg armen till en annan del av världen för omcertifiering.