Pomiar zgodnie z Nową Normą: ISO 10360-12 dla ramion pomiarowych

Nowa norma do certyfikowania przenośnych ramion pomiarowych

Zrzeszająca 162 państw członkowskich Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna z siedzibą w Genewie stanowi najważniejszą instytucję certyfikacyjną w branży przemysłowej. Termin ISO stosowany jest jako skrót oznaczający wiarygodną certyfikację w wielu sektorach przemysłu.

Norma oznaczona znakiem ISO 10360 dotyczy badań odbiorczych i okresowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Niektórzy użytkownicy przenośnych ramion pomiarowych zapewne znają już tę normę, ponieważ od kilku lat nasze kompaktowe ramię pomiarowe Absolute Arm Compact oferuje opcję certyfikacji zgodnie z ISO 10360-2 - normą przeznaczoną dla maszyn CMM stosowanych do pomiaru wymiarów liniowych.

W październiku 2016 roku opublikowano normę ISO 10360-12. Norma ta została stworzona specjalnie z myślą o certyfikacji dokładności funkcji sondowania stykowego przegubowego ramienia pomiarowego CMM, takiego jak Absolute Arm.  Przedstawiciele firmy Hexagon Manufacturing Intelligence wraz z innymi liderami przemysłowymi weszli w skład komitetu, który opracowywał wersję nowej normy przed jej publikacją.

Od września 2018 roku wszystkie ramiona Absolute Arm i ich funkcje sondowania standardowo będą certyfikowane zgodnie z normą ISO 10360-12. Certyfikacja ta obejmuje szereg złożonych testów przeprowadzanych na każdym ramieniu pomiarowym zanim opuści ono fabrykę. Pełne specyfikacje dotyczące dokładności normy ISO 10360-12 dla każdej konfiguracji ramienia pomiarowego Absolute Arm znajdziesz w broszurze naszych produktów.

Absolute-Arm_Calibration-bar_croped_600

Co to oznacza dla Ciebie?


ISO 10360-12 zapewnia pełniejsze procedury certyfikacji niż B89.4.22, która dotychczas stanowiła normę przemysłową. Jednak oznacza to znacznie bardziej złożone procedury certyfikacji niż dotychczas.

Certyfikacja określa cztery wartości dotyczące dokładności, znane jako EUNI, PSIZE, PFORM oraz LDIA. Każda z tych wartości określa inny aspekt stykowej dokładności pomiarowej przenośnych ramion pomiarowych.

Wartość EUNI określa maksymalny dopuszczalny błąd dla jednokierunkowych pomiarów długości. Tym samym najdokładniej odzwierciedla większość potrzeb metrologicznych.

PSIZE stanowi maksymalną wartość błędu dla pomiarów średnicy kuli.  Tym samym wyznacza dokładność pomiarów cechy.

PFORM oznacza maksymalną wartość błędu dla kształtu kuli.  Tym samym wartość ta definiuje dokładność dyspersji (rozproszenia) ramienia.

LDIA określa maksymalną wartość błędu dla pozycji odchylenia ramienia. Tym samym przedstawia powtarzalność ramienia.

Podsumowując, niniejsza certyfikacja oznacza widoczne korzyści dla użytkownika - teraz możliwa jest dokładniejsza ocena, które ramię lepiej nadaje się do przeprowadzenia odpowiedniego zadania pomiarowego, dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu, który aspekt jest najważniejszy dla danego zadania pomiarowego. Jednak proces ten jest złożony.

A co z testem SPAT?


Test Pojedynczego Punktu (Single Point Articulation Test) lub w skrócie SPAT został określony w normie ISO 10360-12 Załącznik D. Nie stanowi wartości certyfikacyjnej dla tej normy - przeznaczony jest wyłącznie do szybkiej kontroli - nie odzwierciedla dokładnie jakiegokolwiek aspektu pomiarów w świecie rzeczywistym. Wykorzystuje wzorzec stożkowy i przeprowadza jedynie bardzo podstawowy pomiar powtarzalności, którą w sposób bardziej właściwy i dokładny odzwierciedla wartość LDIA .

Jedynym powodem awaryjnej kontroli przenośnej maszyny pomiarowej za pomocą testu SPAT jest brak odpowiedniego wzorca kalibracyjnego - jednak sytuacja ta nigdy nie będzie dotyczyć klientów Hexagon Manufacturing Intelligence.

W przypadku każdego modelu ramienia pomiarowego Absolute Arm wartości certyfikacyjne normy ISO 10360-12 są w pełni identyfikowalne. Dokładność naszych ramion pomiarowych Absolute Arm mogą zmierzyć sami użytkownicy w dowolnym momencie, wykorzystując do tego celu oficjalne wzorce kalibracyjne, które dostarczamy wraz z każdym ramieniem pomiarowym.

Jeśli okaże się, iż Twoje ramię pomiarowe Absolute Arm nie spełnia oczekiwanych norm dotyczących dokładności, możliwa będzie ponowna certyfikacja urządzenia w Centrach Serwisowych Hexagon Manufacturing Intelligence, które znajdują się na całym świecie. Przeprowadzając ponowny proces certyfikacji w lokalnym centrum serwisowym unikniesz zbędnego przestoju maszyny wskutek transportu swojego ramienia pomiarowego do odległego centrum serwisowego.