Uusi standardi: ISO 10360-12 nivelvarsimittalaitteille

Uusi standardi siirrettävien nivelvarsimittalaitteiden sertifiointia varten

Yhteystiedot

New-Absolute-Arm-Launch_Sliders-for-Web_ISO_800x428

Sveitsin Genevessä päätoimipaikkaansa pitävä, 162 jäsenvaltiota käsittävä International Organisation for Standards on tärkeä nimi teollisuuden sertifioinneissa. Lyhenteestä ISO on tullut luotettavan sertifioinnin vastine kaikilla aloilla.

ISO 10360 -standardisarja on määritelty koordinaattimittauskoneiden hyväksyntää ja varmennustestejä varten. Osalle siirrettäviä nivelvarsimittalaitteita käyttävistä asiakkaista kyseinen standardi voi olla tuttu. Absolute Arm Compact -mittalaite on jo muutaman vuoden ajan ollut mahdollista hankkia standardin ISO 10360-2 mukaisella sertifioinnilla. Kyseistä standardia sovelletaan yleensä koordinaattimittauskoneille lineaaristen mittojen mittauksessa.

ISO 10360-12 -standardi julkaistiin lokakuussa 2016. Tämä standardi on suunniteltu erityisesti nivelvarsikoordinaattimittauskoneiden, kuten Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteen, koskettavan mittauksen tarkkuuden sertifiointiin. Muiden alan johtavien yritysten muassa Hexagon Manufacturing Intelligencen edustajat olivat osana komiteaa määrittelemässä tämän uuden standardin julkaisun valmistelua.

Syyskuusta 2018 lähtien kaikki uudet Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteet sertifioidaan mittaustoimintojen osalta standardin ISO 10360-12 mukaan vakiona. Sertifiointi pitää sisällään monimutkaisen testisarjan, joka suoritetaan jokaisen nivelvarsimittalaitteen kohdalla ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Täydelliset standardin ISO 10360-12 mukaiset tarkkuusmääritykset kullekin Absolute Arm -nivelvarsimittalaitekokoonpanolle löytyvät tuotesarjan esitteestä.

Mitä tämä tarkoittaa sinun kannaltasi?

Absolute Arm Calibration bar

ISO 10360-12 on edeltänyttä B89.4.22-sertifiointia kattavampi sertifiointi. Se voi kuitenkin samalla olla myös haastavampi ymmärtää.

Sertifioinnissa määritetään neljä tarkkuusarvoa: EUNI, PSIZE, PFORM ja LDIA. Kukin näistä arvoista edustaa eri näkökulmaa siirrettävän nivelvarsimittalaitteen koskettavan mittauksen tarkkuuteen.

EUNI-arvo on suurin sallittu virhe yksisuuntaisille pituusmittauksille. Se havainnollistaa tarkimmin useimpia mittaustarpeita.

PSIZE-arvo on suurin sallittu virhe pallon halkaisijan mittaukselle. Se kuvastaa ominaisuuksien mittausten tarkkuutta.

PFORM
PFORM-arvo on suurin sallittu virhe pallon muodolle. Tämä arvo määrittää varren hajonnan tarkkuuden.

LDIA
LDIA
-arvo on suurin sallittu virhe nivelen asennolle. Se edustaa varren toistettavuutta.

Sertifioinnin tulkinnasta on selkeitä etuja käyttäjälle – sen avulla on mahdollista entistä tarkemmin arvioida kunkin mittalaitteen sopivuus tiettyyn sovellukseen määrittelemällä ensin mikä mittausnäkökohta on kyseisen sovelluksen kannalta tärkein. Tämä on kuitenkin monimutkainen prosessi.

Entä SPAT?

Single Point Articulation Test tai SPAT määritellään standardin ISO 10360-12 liitteessä D. Se ei ole kyseisen standardin sertifiointiarvo ja se on tarkoitettu vain nopeisiin tarkastuksiin – se ei kuvasta tarkasti mitään todellisen mittauksen näkökohtaa. Testissä käytetään kartiomaista mittausvälinettä ja se edustaa hyvin yksinkertaista toistettavuuden mittausta. Toistettavuutta edustaa paremmin LDIA-arvo.

Ainoa syy palata taaksepäin ja tarkistaa siirrettävä nivelvarsimittalaite SPAT-testillä on, että käytettävissä ei ole asianmukaista kalibroinnin mittausvälinettä. Näin ei voi käydä Hexagon Manufacturing Intelligencen asiakkaille.

Jokaisen Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteen kohdalla ISO 10360-12 -sertifiointiarvot ovat täysin jäljitettävissä. Käyttäjät voivat milloin tahansa tarkistaa Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteidemme tarkkuuden itse käyttämällä kunkin nivelvarsimittalaitteen mukana toimitettavia virallisia kalibroinnin mittausvälineitä.

Jos käy ilmi, että Absolute Arm on odotetun tarkkuusluokituksen ulkopuolella, standardin ISO 10360-12 mukainen uudelleensertifiointi on saatavissa kaikista Hexagon Manufacturing Intelligencen huoltokeskuksista ympäri maailman. Paikallisen huoltokeskuksen vastatessa uudelleensertifioinnista asiakas välttyy tarpeettomilta seisokeilta, kun mittalaitetta ei tarvitse lähettää toiselle puolelle maapalloa uudelleensertifiointia varten.