OPTIV Dual Z

หนึ่งเครื่องมือ สองแกนเซนเซอร์

Close up of Dual Z multisensor technology

Product enquiry

การวัดแบบมัลติเซนเซอร์ที่มีแกนเซนเซอร์เพียงแกนเดียว มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบางส่วนของชิ้นงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการชนหรือสัมพัสกับชิ้นงานในตำแหน่งนั้นๆ ทำให้การวัดและการสร้างเส้นทางในการวัดใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่ด้วยเทคโนโลยี Optiv Dual Z ผู้ใช้งานสามารถลดระยะเวลาในการเซ็ตอัพ รวมถึงลดความเสี่ยงในการชนหรือสัมพัสกับชิ้นงานในขณะที่ทำการวัดอยู่ โดยเซนเซอร์ที่ไม่ถูกใช้งานจะถูกเคลื่อนไปด้านบน เพื่อให้ไม่ขวางพื้นที่ในการวัด 

Optiv Dual Z สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวัด โดยมีความสามารถเด่นในการเข้าถึงชิ้นงาน และลดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นงาน ซึ่งทำให้ Optiv Dual Z สามารถลดความไม่แน่นอนในการวัด โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการวัดที่เข้าถึงยาก

Optiv Dual Z นำเสนอความยืดหยุ่นในการวัดขั้นสูงสุด โดยใช้งานจากหัววัดแบบปรับเปลี่ยนตำแหน่งและหมุนได้

 • คุณสมบัติและประโยชน์

  การสร้างเส้นทางการวัดที่รวดเร็ว 
  Optiv Dual Z ทำให้กระบวนการใช้งานซอฟต์แวร์ PC-DMIS ง่ายขึ้น

  ความยืดหยุ่นในการทำงานที่มากขึ้น
  เซนเซอร์แบบ optical และแบบสัมพัสสามารถเข้าถึงหลากหลายตำแหน่งในการวัด ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับการใช้เครื่อง CMM โดยเฉพาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

  ความรวดเร็วในการเซ็ตอัพและการวัด
  ไม่มีความจำเป็นที่ต้องจับยึดหรือเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นงานหลายรอบอีกต่อไป เนื่องจาก Optiv Dual Z สามารถจับภาพและข้อมูลรูปทรงของชิ้นงานภายในรอบการวัดเพียงรอบเดียว

 • ดาวน์โหลด
  OPTIV Dual Camera
  OPTIV Dual Rotary 
  OPTIV M brochure 
  OPTIV Dual Z Technology - video
 • Buy CMM accessories online

  Buy CMM accessories online

  Identify your spare parts with confidence and benefit from fast UPS delivery.

OPTIV Dual Rotary

Optiv Dual Rotary ใช้งานแกน Rotary ทั้งสองแกน เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างโปรแกรมการวัดที่เรียบง่าย และสร้างการวัดแบบมัลติเซนเซอร์ที่มีความรวดเร็ว ทำให้สามารถเข้าถึงชิ้นงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดความจำเป็นในการจับยึดหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นงานอีกรอบ

OPTIV Dual Camera

Optiv Dual Camera นำเสนอการสลับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง ระหว่างโหมดกล้องสำหรับการวัดแบบความแม่นยำสูง และโหมดสำหรับการวัดที่รวดเร็ว 

Buy CMM accessories online

Identify your spare parts with confidence and benefit from fast UPS delivery.