OPTIV Dual Z

En maskin. Två sensoraxlar.

Close up of OPTIV Dual Z multisensor technology

Product enquiry

På multisensormätmaskiner med bara en sensoraxel innebär risken för kollisioner att det inte går att komma åt vissa positioner på arbetsstycket och därmed ökar mätningstiderna och antalet rutiner. Optiv Dual Z-tekniken minskar inte bara inställningstiden utan även risken för kollisioner genom att göra det möjligt för den inaktiva mätsensorn att förflyttas ut ur mätvolymen.

Optiv Dual Z ökar inspektionernas effektivitet tack vare bättre åtkomlighet i mätvolymerna och minskat behov av ommontering. Genom förbättrad åtkomlighet utan risk för kollisioner och det minskade behovet av att montera om arbetsstyckena ser Optiv Dual Z till att minska osäkerheten vid mätning av positionstoleranser. 

Genom att möjliggöra användning av helt roterande, motordrivna indexeringprobehuvuden erbjuder Optiv Dual Z hög flexibilitet i mätningen.

 • Funktioner och fördelar

  Det går snabbt att skapa mätrutiner
  Optiv Dual Z förenklar denna process i PC-DMIS 

  En mer flexibel användning
  Optiska och taktila sensorer når fler mätpositioner i den tillgängliga mätvolymen och ökar därmed koordinatmätmaskinernas användningsmöjligheter för större arbetsstycken 

  Kortare inställnings- och mättider
  Minskat behov av ommontering – hela arbetsstyckets geometri kan fångas i en enda mätcykel

 • Hämtningar
  OPTIV Dual Camera
  OPTIV Dual Rotary 
  OPTIV Dual Z 
  OPTIV M brochure 
  OPTIV Dual Z Technology - video
 • Köp CMM-tillbehör online

  Köp CMM-tillbehör online

  Identifiera dina tillbehör med säkerhet och dra nytta av snabb UPS-leverans.

OPTIV Dual Rotary

Optiv Dual Rotary använder sig av två helt integrerade CNC-rotationsaxlar för att maximera tillgängligheten till arbetsstycket och minska behovet av ommontering och bidrar därmed till förenklad programmering och snabb multisensormätning.

OPTIV Dual Camera

Med hjälp av Optiv Dual Camera kan man lätt växla mellan hög precision och snabb mätning.

Köp CMM-tillbehör online

Identifiera dina tillbehör med säkerhet och dra nytta av snabb UPS-leverans.