Horizontal Arm CMM

ข้อดีของเครื่องวัดพิกัด (CMM) แบบ Horizontal Arm จาก Hexagon Manufacturing Intelligence จะโดดเด่นชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อทำการตรวจสอบชิ้นส่วนแผ่นโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือส่วนประกอบปริมาณมากอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เรือ กลาโหม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และทางรถไฟ โครงสร้างแบบเปิดช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้โดยตรง ทำให้การหยิบและการวางชิ้นงานง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก

Horizontal arm CMM

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า