เครื่องสแกนแสงแบบมีโครงสร้าง

ระบบเครื่องสแกนแสงแบบมีโครงสร้างเป็นโซลูชันการวัดด้วยแสงแบบ 3 มิติที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถตรวจจับข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงในความเร็วสูงสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า